„CYRKULARNA PERSPEKTYWA DLA GOSPODARKI REGIONU 2022+” V REGIONALNE SPOTKANIE INTERESARIUSZY – 24.02.2022 r.

 

W dniu 24 lutego 2022 r. Województwo Łódzkie zorganizowało V spotkanie interesariuszy LCA4Regions, którego tematem przewodnim była „Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+”. Spotkanie odbyło się online i zgromadziło 23 uczestników, w tym interesariuszy i przedstawicieli województwa łódzkiego. Celem spotkania było pokazanie realnych możliwości jakie daje gospodarka cyrkularna i wykorzystanie metodologii oceny cyklu życia – LCA, w tym przegląd najbardziej obiecujących inicjatyw i projektów unijnych z tym związanych. Wydarzenie zgromadziło interesariuszy z kilku projektów Interreg Europa (LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, DeCarb). Miało to na celu stworzenie efektu synergii projektów oraz skierowanie przekazu do wszystkich, którzy byliby zainteresowani praktycznymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia LCA.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości dotyczące finansowania projektów związanych
z funduszami wspólnotowymi. W dyskusji wykorzystano również wiedzę i dobre praktyki zebrane wspólnie w projekcie LCA4Regions, w zakresie identyfikacji najbardziej prośrodowiskowych obszarów działalności przedsiębiorstw i ich otoczenia. Podkreślano wykorzystanie LCA w aspekcie korzyści wizerunkowych i redukcji kosztów. Ważny był również kontekst LCA i związanych z nią pokrewnych metodologii we wzmacnianiu konkurencyjności i ułatwianiu ekspansji na rynki partnerów B2B oraz wymagających konsumentów z UE. Wydarzenie „Perspektywa cyrkularna w gospodarce regionu 2022+” zostało zrealizowane wspólnie z partnerami merytorycznymi, tj. ekspertami i naukowcami z Politechniki Łódzkiej (PŁ), Politechniki Częstochowskiej (PC) oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego (HPK-Central Poland).

Prof. Andrzej Marcinkowski (PŁ) przedstawił prezentację „Innowacje w łańcuchu dostaw oraz metodologie oceny cyklu życia i śladu węglowego”. Prezentacja zawierała również wprowadzenie do zagadnienia oraz studium przypadku firmy z branży inżynierii lądowej i środowiska. Prof. Tomasz Nitkiewicz (PC) zaprezentował z kolei zagadnienia związane z koniecznymi zmianami jakościowymi oraz identyfikacją kluczowych czynników sukcesu w działaniach prośrodowiskowych firmy, takich jak cyrkularność w przedsiębiorstwie, zrównoważone łańcuchy dostaw i wartości, wdrażanie innowacji cyrkularnych i LCA w ekosystemie przemysłowym. Zespół HPK-Central Poland: Jolanta Pacura i Michał Kaczmarek nakreślili zaś możliwości wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym i procesów gospodarki cyrkularnej poprzez udział w programie badań i innowacji Horizon Europe. Omówiono także możliwe formy uczestnictwa w projektach finansowanych z programu Horyzont Europa oraz podstawowe zasady finansowania wraz z krótką informacją o innych inicjatywach KE i programach komplementarnych w stosunku do Horyzontu Europa.

Spotkanie zakończyło się ożywioną sesją pytań i odpowiedzi. Kolejne spotkanie z interesariuszami planowane jest w maju 2022 r. w związku z planowanym wdrożeniem Regionalnego Planu Działań Województwa Łódzkiego.