I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa 15-16.01.2020 r.

Cykl międzynarodowych spotkań partnerów (7 podczas całego projektu) obejmuje warsztaty tematyczne, wizyty studyjne oraz prezentacje dobrych praktyk w regionach. Spotkania odbywają się w każdym kraju uczestniczącym w projekcie,dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w poszczególnych regionach. Gospodarzem pierwszego spotkania partnerów LCA4Regions była Politechnika w Kownie.

Pierwszy dzień dwudniowej wizyty był poświęcony przeglądowi i wymianie doświadczeń dotyczących możliwości stosowania i wdrażania podejścia opartego na LCA (ocenie cyklu życia produktu). Politechnika w Kownie zaprezentowała analizy LCA dotyczące wykorzystania cyklu życia do projektowania zielonych budynków oraz aut elektrycznych. Liczne przykłady dobrych praktyk przedstawił także partner hiszpański. Dotyczyły one zarówno instytucji publicznych jak i prywatnych. Przedstawiono m.in. zastosowanie LCA w systemie oczyszczania dróg miejskich (miasto Pampeluna) oraz w sektorze energii odnawialnej (operator energetyczny -Acciona).Województwo Łódzkie jako przykład dobrej praktyki zaprezentowało zastosowanie LCA w łódzkiej firmie ATLAS, która wykorzystała analizę cyklu życia do uzyskania deklaracji środowiskowej dla systemu ociepleń ścian budynków Atlas ETICS. Dzięki zastosowanej technologii firma w okresie 5 lat zmniejszyła wartość emisji CO2 do atmosfery na poziomie 128 000 ton.

W toku dyskusji podsumowującej zwrócono uwagę, że w większości krajów głównym wyzwaniem jest brak holistycznego podejścia do LCA w politykach regionalnych, co stanowi barierę w upowszechnieniu tej metodologii.

Drugi dzień spotkania obejmował dwie wizyty studyjne w Wilnie. Partnerzy odwiedzili litewską firmę Soli Tek specjalizującą się m.in. w produkcji ogniw słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Firma działa w oparciu o zasadę optymalizacji wydajności zasobów z wykorzystywaniem analizy cyklu życia, a cały zakład jest zasilany energią wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorstwo zostało uznane w 2013 roku za najbardziej „zielone” przedsiębiorstwo
w Europie. Ciekawe rozwiązania zostały także zaprezentowane przez nowoczesną instytucję publiczną„Užstato Sistemos Administratorius” –zajmującą się zarządzaniem systemem depozytowym odpadów opakowaniowych. System ten opiera się na zautomatyzowanym procesie gromadzenia opakowań po napojach (plastik, szkło, aluminium) za pomocą sieci automatów wrzutowych rozmieszczonych w kraju. Zgromadzone odpady są segregowane
i w 100 procentach ponownie wykorzystane. Za każde zużyte opakowanie przekazane
do systemu, osoba przekazująca otrzymuje 0,1 euro.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów na Litwie to dobry punkt wyjścia do stworzenia owocnej wymiany doświadczeń, która doprowadzi do opracowania regionalnych planów działania partnerów projektu do 2022 r. i stymulacji rynków regionalnych do podejmowania rozwiązań opartych na LCA. Następne spotkanie partnerów projektu LCA4Regions planowane jest w Hiszpanii w maju 2020 r.