I regionalne spotkanie interesariuszy projektu LCA4Regions

14 listopada 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zorganizował pierwsze regionalne spotkanie dotyczące międzynarodowego projektu LCA4 Regions. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania projektu oraz zachęcenia potencjalnych interesariuszy do współpracy.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło liczną grupę uczestników: naukowców, ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. W czasie spotkania zastępca dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawił szerszy kontekst gospodarki obiegu zamkniętego, nawiązując do międzynarodowych projektów realizowanych przez województwo łódzkie.

W tematykę gospodarki cyrkularnej wpisuje się projekt LCA4Regions, którego założenia, etapy i cele przedstawiono uczestnikom spotkania. Zaprezentowano także najbliższą mapę wydarzeń i działań związanych z projektem LCA4 Regions. Kontekst projektu był okazją do poszerzenia tej tematyki i zaprezentowania przez Politechnikę Łódzką metodologii cyklu życia oraz omówienia aktualnych badań dotyczących LCA prowadzonych przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

W trakcie spotkania przedstawiona została także idea regionalnej analizy dotyczącej LCA. Współpraca z interesariuszami przy jej tworzeniu pozwoli na zdiagnozowanie obecnej sytuacji w regionie w zakresie stosowania LCA i możliwości potencjalnych zastosowań tej techniki.
W toku dyskusji podsumowującej spotkanie uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi stosowania techniki cyklu życia w praktyce i wyrazili chęć kontynuowania dalszej współpracy projektowej.