SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU LCA4REGIONS, 16-18 CZERWCA 2020 R.

 

Ocena cyklu życia (LCA) na rzecz gospodarki zrównoważonego rozwoju była głównym tematem drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu LCA4Regions. Wydarzenie odbyło się w konwencji 3 dniowego spotkania online w dniach 16 – 18 czerwca br. i było transmitowane na żywo na Twitterze. Okazało się ono inspirującą platformą wymiany doświadczeń związanych z koncepcją zastosowania modelu LCA w efektywnym wykorzystaniu zasobów, poprzez zaprezentowanie siedmiu dobrych praktyk w poszczególnych regionach. Nie zabrakło także wirtualnych wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach hiszpańskiego regionu Nawarry oraz końcowej bardzo ożywionej i owocnej dyskusji.

W ostatnich miesiącach partnerzy LCA4Regions pogłębili i ukończyli siedem analiz regionalnych, zebrali dobre praktyki w swych regionach, rozwijając tym samym międzyregionalny potencjał dot. doświadczeń i możliwości wykorzystania LCA w regionach.

„Potencjalnie wysoka cena analiz LCA jest kwestią punktu widzenia. Pokonując drogę od bariery do szansy można koszt ten traktować bardziej jako długoterminową inwestycję, z której korzyści można czerpać w przyszłości” – stwierdził Fritz Balkau, ekspert w zakresie metodologii LCA. Jest to jedna z kluczowych tez tego wydarzenia.

Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu metod oceny cyklu życia w kontekście efektywnego gospodarowania zasobami, stanowiących jeden z sześciu zasadniczych filarów merytorycznych LCA4Regions. W trakcie spotkania partnerzy mieli okazję zapoznać się z lokalnymi uwarunkowaniami gospodarczymi regionu Nawarry (lidera i inicjatora projektu) i zobaczyć jakie szanse, a także wyzwania związane są z metodologią oceny cyklu życia w kontekście analizy porównawczej, na potrzeby projektu LCA4Regions.

Partnerzy przedstawili dobre praktyki LCA dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami z siedmiu regionów partnerskich.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z LCA i narzędziami związanymi z tą metodą w różnych kontekstach. Więcej informacji na ich temat można odnaleźć w poszerzonej relacji prasowej.

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów zostanie zorganizowane przez Instytut w Pyhäjärvi (Finlandia) w październiku 2020 r.