Spotkanie partnerów projektu LCA4Regions w Brukseli – Belgia, 12.05.2022 r.

 

Już od ponad dwóch lat partnerzy projektu Interreg Europe LCA4Regions pracują nad wspieraniem stosowania metod cyklu życia w regionach. Ma to na celu poprawę ich efektywności i maksymalizacji korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju. 12 maja br. partnerzy projektu spotkali się w Brukseli, aby zaprezentować wyniki swoich prac oraz podsumować sytuację w zakresie wykorzystania analizy cyklu życia (LCA) zarówno w planowaniu, jak i wdrażaniu strategii. Spotkanie było też zwieńczeniem I fazy projektu, której efektem jest przygotowanie regionalnych planów działań przez regiony partnerskie.

Fritz Balkau, ekspert w projekcie, przypomniał o zbliżającym się tzw. Dniu Przekroczenia Zasobów Ziemi (ang. Earth Overshoot Day – EOD). Jest to granica, która w sposób symboliczny pokazuję dysproporcję pomiędzy faktycznym wykorzystaniem zasobów planety i poszczególnych państw, a możliwościami w zakresie ich naturalnej regeneracji. LCA jest tu jednym z ważnych narzędzi, które stworzono, aby rozwiązać wyzwania naszych czasów (ochrona klimatu, zasobów, zapobieganie negatywnym skutkom społecznym itp.). Sprawia, to że projekt LCA4Regions jest nadal aktualny i potrzebny. Dobre praktyki i doświadczenia, które zostały dotychczas zgromadzone, podkreślają wiele lokalnych działań, które ulepszono dzięki LCA (oraz metodologiom pokrewnym). Stanowić mogą one istotną inspirację dla władz publicznych i samorządowych. Wymieniono się także doświadczeniami zdobytymi w trakcie przygotowywania Regionalnych Planów Działania. Aby włączyć wyniki swojej pracy do głównego nurtu polityk regionalnych, partnerzy projektu LCA4Regions pracują także nad tzw. mapą drogową, której celem jest dostarczenie zaleceń na temat tego, w jaki sposób tworzyć efektywne i zrównoważone polityki z wykorzystaniem metodologii LCA.

O tym jak w praktyce odbywa się proces transformacji prośrodowiskowej przy wsparciu władz publicznych, uczestnicy spotkania mogli się przekonać podczas wizyty w „akceleratorze zielonych strtup’ów” pn. „Greenbizz”. Obiekt ten sam w sobie mający szereg innowacyjnych
i zrównoważonych rozwiązań – stał się domem dla prośrodowiskowego „ekosystemu start-up’owego”. Pomysłowi młodzi ludzie realizują tam, często wspólne  przedsięwzięcia w branżach IT, spożywczej, ogrodniczej, usługach edukacyjnych i społecznych. Wszystko to w obrębie urbanistycznie „wymyślanej na nowo” dzielnicy Brukseli, która dotychczas była przestrzenią poprzemysłowo – portową, w znacznej mierze o niewykorzystanym potencjale.

Partnerzy LCA4Regions będą mieli teraz nieco ponad rok na wdrożenie swoich Regionalnych Planów Działań. Projekt zakończy się w lipcu 2023 r. Uczestnicy projektu przetarli szlak w kierunku znalezienia praktycznych zastosowań i wdrożeń dla cyklu życia produktów i usług. Włączenie LCA w nurt  polityki publicznej jest możliwe, potrzebne i konieczne dla efektywniejszego stosowania tego narzędzia jako racjonalnego i skutecznego sposobu realizowania polityk regionalnych, rządowych i wspólnotowych.

Prezentacje z tego wydarzenia są dostępne do na stronie wydarzenia LCA4Regions (https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lca4regions/events/event/5212/lca-from-policy-planning-to-implementation/)