Spotkanie w Regionie Satakunta – Finlandia, 12-13.04.2022 r.

 

W dniach 12-13 kwietnia 2022 r. członkowie zespołu projektowego LCA4Regions z Województwa Łódzkiego spotkali się z przedstawicielami Regionu Satakunta w Finlandii. Głównym celem wizyty było przyjrzenie się rozwiązaniom, które mogą być inspiracją do przygotowania regionalnych planów działania partnerów. Satakuntę reprezentował Instytut Pyhäjärvi. Jest to organizacja ekspercka, zajmująca się planowaniem i wdrażaniem projektów dotyczących rozwoju, badań i edukacji w przemyśle spożywczym, a także w obszarze biogospodarki i gospodarki wodnej.

Satakunta jest jednym z liderów w zakresie wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju. W regionie kładzie się nacisk na wykorzystanie sektora rolniczego (w tym odpadów rolniczych) w sposób zrównoważony, ekologiczny i konkurencyjny. Ma to pomóc lokalnym przedsiębiorcom dostosować się do postępujących zmian klimatu, prowadzić neutralną klimatycznie działalność i budować świadomość ekologiczną. Z ciekawych inicjatyw regionu Satakunta mających na celu ochronę klimatu można wymienić pierwszą w Finlandii halę pływacką zasilaną energią słoneczną, hydroelektryczną elektrownię produkującą czystą energię oraz biogaz jako tanie i ekologiczne paliwo do samochodów. Jest to nowa i rozwijająca się technologia w Finlandii. Innymi interesującymi przykładami zrównoważonego rozwoju w regionie są: park przemysłowy STEP, przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych CPF oraz sieć HINKU.

STEP to spółka joint venture w regionie Satakunta, założona przez dwie duże firmy energetyczne VEOLIA i PORI Energia. STEP dostarcza ciepło do zarządzanego przez siebie parku przemysłowego (obecnie 8 przedsiębiorstw, w tym niemiecki BASF) oraz do miasta Harjavalta. Do produkcji energii wykorzystywana jest biomasa. Firma stworzyła pierwszy w kraju system ogrzewania parowego zasilany w 100% produktami rolnymi.

Clean Plastic Finland to prywatna firma, która postawiła na produkcję wysokiej jakości granulatu z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Granulat, z uwagi na wysoką jakość, jest chętnie kupowany przez firmy krajowe i zagraniczne. Misją firmy jest wykorzystanie jak najmniejszej ilości energii na cały proces, generowanie jak najmniejszej ilości odpadów, transport produktów w najbardziej efektywny sposób i odzyskiwanie całej możliwej energii.

Sieć HINKU zrzesza gminy, przedsiębiorstwa, ekspertów z całego kraju w celu tworzenia i wdrażania rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Gminy zaangażowane w sieć zobowiązują się do intensywniejszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki HINKU samorządy współpracują z przedstawicielami biznesu, społecznością lokalną, instytutami badawczymi i ekspertami we wspólnym celu wypracowania rozwiązań, których efektem będą korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Przedstawione rozwiązania fińskiego Regionu Satakunta stanowią praktyczne, nowatorskie i zaawansowane przykłady zrównoważonego rozwoju i zastosowania gospodarki obiegu zamkniętego. Są one w dużej mierze wynikiem wczesnego dostrzeżenia potencjału takiego modelu gospodarkii promowania jej zasad przez rząd fiński i regiony. Są także doskonałą inspiracją do stosowania podobnych rozwiązań w innych regionach europejskich.