PROMOCJA GOSPODARCZA ŁÓDZKICH STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARCZYCH NA DALEKIM I BLISKIM WSCHODZIE PODCZAS ŚWIATOWYCH WYDARZEŃ GOSPODARCZYCH

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 4 416 996,96 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 3 052 396,28 złotych

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. Udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych zmierzających do umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i podniesienia rangi gospodarczej województwa łódzkiego:
a) EXPO Horticultural 2019 w Pekinie
b) EXPO 2020 w Dubaju
c) Targi The Big 5 w Dubaju

2. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej mającej na celu dotrzeć do przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych nawiązaniem współpracy handlowej z przedsiębiorcami z rynku chińskiego oraz arabskiego (ZEA). W wyniku rekrutacji zostaną wybrane łącznie 24 firmy z 6 inteligentnych specjalizacji regionalnych wg. Strategii LORIS tj.:
a) nowoczesnego przemysłu włókienniczego i mody,
b) medycyny, farmacji, kosmetyki,
c) innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
d) nowoczesnych materiałów budowlanych,
e) informatyki i telekomunikacji
f) energetyki

 

FIRMY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

W ramach przeprowadzonej rekrutacji do I etapu projektu wyłoniono 12 przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, zainteresowanych rozszerzeniem działalności w Chinach.

Po dokonaniu analizy ich potencjału eksportowego, do kolejnego etapu projektu i udziału w wydarzeniach targowym EXPO Horticultural 2020, zakwalifikowano następujące firmy:

1.   Zakłady Drobiarskie Drob Bogs
2.   Chrupex
3.   ZPHU Moryń
4.   Ichem
5.   OSM WART-MILK
6.   Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr
7.   SelfMaker
8.   LennyLamb
9.   Oilmedica sp. z o.o.
10. Skalar Bajurscy spółka jawna
11. Jagoda JPS
12. Consay

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Rekrutacja do II etapu projektu rozpocznie się w II kwartale 2020 roku.

OKRES REALIZACJI

maj 2019 – czerwiec 2021