Warsztaty „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej”

Synergic CirculaR Economy across European RegioNs (SCREEN)

14 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizowano warsztaty regionalne w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej” (SCREEN)

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, min. Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera, reprezentanci biznesu (z branży recyklingu), samorządowcy i trzeci sektor m.in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Spotkanie otworzył Carlo Polidori Koordynator projektu z VELTHA, Bruksela. Warsztaty były okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań w projekcie SCREEN. Celem warsztatów było nawiązanie współpracy z interesariuszami z regionu łódzkiego. Był to pierwszy etap do wyłonienia grupy podmiotów w regionie łódzkim, które będą dalej współpracowały z Regionalnym Biurem w ramach projektu SCREEN.

Marcin Podgórski zakończył warsztaty zapraszając uczestników do współpracy z Województwem Łódzkim w budowaniu potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym. Stwierdził, że w drugim etapie, celem będzie ustanowienie nowych ram dla optymalnego wykorzystania środków na badania i innowacje dla rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz stworzenie systemu wsparcia dla projektów, które uzyskały wysokie wyniki w konkursach ogłoszonych w ramach programu “Horyzont” do 2020 r., ale nie otrzymały finansowania ze względu na środki ograniczające.

Zgodnie z założeniami projekt SCREEN przyczyni się do:
• zaangażowanie podmiotów regionalnych we wspólne działania mające na celu zwiększenie synergii w gospodarce o obiegu zamkniętym
• stworzenie ponadnarodowej sieci współpracy rozwojowej
• maksymalizacja inwestycji poprzez wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych