III Spotkanie Obserwatorów Regionalnych w ramach projektu GPP4Growth, 25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia br. odbyło się III spotkanie Obserwatorów Regionalnych w ramach projektu GPP4Growth, realizowanego w kadrze Programu INTERREG EUROPA.

Uczestnicy omówili i zaplanowali kolejne działania, które będą wspólnie realizować w regionie, w celu dalszego rozwijania i wcielania w życie idei zielonych zamówień publicznych.

Ponadto, Pan Mateusz Izbicki, reprezentant Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił prezentację dotyczącą ekologicznych etykiet, które mogą być stosowane w ramach zamówień publicznych.

Dyskutowano również na temat działań rozpowszechniających wiedzę nt. zielonych zamówień publicznych, które muszą być zróżnicowane  zarówno pod kątem doboru adresatów, jak i samej formuły realizacji.