III spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth 15-17 maja 2018 r.

Warsztaty dotyczące stosowania eko-etykiet w zamówieniach publicznych

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia) oraz Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta).

Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zapoznania się z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi możliwości stosowania eko-etykiet, jako jednego ze środków dostępnych zamawiającym w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Na spotkaniu zostały również zaprezentowane  przykłady eko-etykiet do  zastosowania podczas przygotowywanych przez Partnerów i Obserwatorów Regionalnych postępowań.
Pracując w grupach warsztatowych, uczestnicy tworzyli przykładowe opisy zamówień z zastosowaniem eko-etykiet. Ponadto, uczestnicy wspólnie zgodzili się, że tworzenie systemów znakowania ekologicznego powinno być poparte: edukacją społeczeństwa, kształtowaniem proekologicznych wzorców konsumpcji, przebudową modelu produkcji w kierunku poprawy efektywności energetycznej i surowcowej.

Kolejne spotkanie, które odbędzie się w październiku 2018 r., będzie dotyczyło wizytacji  dobrych praktyk w obszarze wykorzystania zielonych zamówień publicznych zidentyfikowanych w Irlandii.