Spotkanie regionalne dotyczące budowania synergii z instrumentami finansowymi UE w celu zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19

 

Spotkanie pod hasłem “Cyrkularna perspektywa w gospodarce regionu 2022+” zostało zorganizowane w dniu 24 lutego 2022 r., w formule on-line.

Wychodząc z założenia, że gospodarka cyrkularna może stać się kołem napędowym do przezwyciężenia negatywnych skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w sposób sprzyjający szeroko rozumianej ochronie środowiska, przedstawiono możliwości finansowania działań w tym obszarze ze środków unijnych oraz omówiono wybrane działania, podejmowane w tym zakresie przez Województwo Łódzkie.

W dyskusji udział wzięło 24 uczestników – przedstawicieli tzw. Poczwórnej Helisy: sektora publicznego, biznesu, środowisk akademickich i społecznych, którzy przedstawili swoje doświadczenia we wdrażaniu gospodarki cyrkularnej.

Pierwsze wystąpienie w ramach ww. wydarzenia, zatytułowane: „Innowacje w dziedzinie łańcucha dostaw oraz metodologii oceny cyklu życia (LCA) i śladu węglowego (CF)”, zostało wygłoszone przez p. A. Marcinkowskiego, profesora z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Następnie, p. T. Nitkiewicz, profesor z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej omówił kwestie dotyczące „Zmiany jakościowej z identyfikacją kluczowych czynników sukcesu w działalności prośrodowiskowej firmy, takich jak zamknięty obieg w przedsiębiorstwie, zrównoważone łańcuchy dostaw, wdrażanie innowacji cyrkularnych, a także LCA w ekosystemie przemysłowym”.

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa, reprezentowany przez p. J. Pacurę i p. M. Kaczmarka, przybliżył uczestnikom spotkania możliwości wdrażania założeń Gospodarki Cyrkularnej poprzez udział w Programie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont Europa.

Zagadnienia związane z tematyką Gospodarki Cyrkularnej podejmowane są w ramach 4 realizowanych przez Województwo Łódzkie projektów Programu INTERREG EUROPE:
• LCA4Regions – Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej,
• DeCarb – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej,
• REPLACE – Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej,
• GPP4Growth – Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth),

oraz w ramach projektu pn. „Łódzkie Green HUB” (współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).