Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w obszarze zielonych zamówień publicznych Wexford (Irlandia) 2-4 października 2018 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Uniwersytetu w Patras (Grecja), Regionu Lombardia (Włochy), Prowincji Antwerpia (Belgia), Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego Regionalnego Rządu Andaluzji (Hiszpania), Regionu Zemgale (Łotwa), Agencji Rozwoju Regionalnego regionu Stara Zagora (Bułgaria), Departamentu ds. Klimatu i Środowiska (Irlandia) oraz Fundacji Dialogu i Rozwoju Regionalnego (Malta).

Na zaproszenie Województwa Łódzkiego w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Obserwatorów Regionalnych: Urzędu Miasta Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy spotkania, pracując w grupach, mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń i opinii odnośnie wdrażania zielonych zamówień publicznych w poszczególnych krajach/regionach/instytucjach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła platforma zielonych zamówień publicznych prowadzona przez rząd Łotwy, działająca na zasadzie zawieranych umów ramowych z poszczególnymi wykonawcami, z której mogą korzystać podmioty publiczne. Władze regionu Antwerpia powołały doradcę ds. zielonych zamówień publicznych, którego zadaniem jest „uzielenianie” realizowanych zamówień. Rząd regionu Lombardia postanowił zacząć od siebie, i robi wszystko, aby jego funkcjonowanie było jak najbardziej ekologiczne – od utrzymania budynków do zaprzestania używania w nich plastikowych butelek. Pomimo, iż poszczególni Partnerzy projektu mogą pochwalić się swoimi dokonaniami w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych, problemy i przeszkody w ich rozwijaniu, takie jak: obawy przed popełnieniem błędów formalno-proceduralnych, konieczność dodatkowych szkoleń zarówno dla Zamawiających jak i kontrolujących, ujednolicenie wskaźników monitorowania zielonych zamówień publicznych, wydają się być wspólne dla wszystkich.

Przedstawione podczas spotkania „dobre praktyki” we wdrażaniu zielonych zamówień publicznych jak i wypracowane pomysły na ich dalszy rozwój zostaną włączone do Regionalnego Planu Działań, który będzie przygotowywany w ramach projektu GPP4Growth w 2019 r.

Kolejne spotkanie, które odbędzie się w marcu 2019 r., będzie dotyczyło wizytacji  dobrych praktyk w obszarze wykorzystania zielonych zamówień publicznych zidentyfikowanych w Antwerpii (Belgia).