Nowy kierunek studiów „Energy Systems in the Built Environment” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Współczesne budynki, zespoły budynków jak i całe obszary miejskie to bardzo skomplikowane  systemy energetyczne.

Zagadnienia takie jak: zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, audyting i certyfikacja energetyczna, zarządzanie stroną popytową i podażową, to obszary w których niezbędni są specjaliści na nowym rynku pracy.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej uruchamia w nadchodzącej rekrutacji nowy kierunek studiów II stopnia prowadzony całkowicie w języku angielskim o nazwie Energy Systems in the Built Environment.

W Projekcie DeCarb (Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej” /Program Interreg Europe) doceniamy rolę kształcenia w obszarze efektywności energetycznej.

Polecamy!

http://www.wipos.p.lodz.pl/ENERGY_SYSTEMS_IN_THE_BUILT_ENVIRONMENT_ESBE,574

http://www.wipos.p.lodz.pl/files/docs/esbd_download.pdf

http://www.wipos.p.lodz.pl/files/docs/esbd_kierunek_s2_oferta_w.pdf