Projekt AQUARES – zdalna wizyta studyjna w Czechach

Międzynarodowy projekt AQUARES, koncentruje się na efektywnym zarządzaniu gospodarką wodną poprzez ponowne wykorzystanie wody i zapewnienie ochrony jej zasobów. Recykling wody jest kluczowy dla zapewnienia stabilności ekologicznej nie tylko w regionach suchych Europy, ale na całym świecie. Istotną kwestią jest ponowne wykorzystanie ścieków, które w wyniku zastosowania odpowiednich technologii uzdatniania mają wyższą jakość i nadają się do dalszego stosowania. Recykling wody stwarza okazję do efektywnego gospodarowania zasobami w takich obszarach jak rekultywacja, rozwój innowacji, tereny podmokłe oraz zbiorniki retencyjne, nawadnianie upraw, przemysł (np. woda do chłodzenia) a także poprawa jakości gleby.

Realizacja projektu ma na celu rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacji w rolnictwie, przemyśle, obszarach miejskich i rekreacyjnych. Działania w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia świadomości w zakresie wiedzy naukowej i korzyści płynących z ponownego wykorzystania źródeł wody oraz rozwiązań w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą na rzecz zrównoważenia środowiskowego przedsiębiorstw rolniczych i przemysłowych w UE.

Ze względu na globalną pandemię koronawirusa, partnerzy projektu AQUARES zostali zmuszeni do przełożenia niektórych działań w ostatnim semestrze. Obecnie sytuacja z COVID19 nie uległa znacznej poprawie. W związku z tym nadal nie jest możliwe podróżowanie po wielu krajach, organizowanie oraz uczestniczenie w spotkań fizycznych. Wielu z nas pracuje w domu w różnych częściach Europy. Najprostszym rozwiązaniem, które było również zalecane przez główny sekretariat projektów Interreg Europa, było zastąpienie wydarzeń stacjonarnych wydarzeniami wirtualnymi, a tym samym nie odkładanie żadnych działań. Fondazione Lombardia per l’Ambiente był jednym z pierwszych partnerów projektu, który zrobił to podczas regularnych spotkań roboczych. Za przykładem Włochów, podążyli także pozostali partnerzy projektu. Częściowo w formule on-line zorganizowane były m.in. warsztaty w Oldenburgu w Niemczech, które odbyły się na początku marca 2020 r ponieważ nie wszyscy partnerzy mogli w nich uczestniczyć fizycznie.

W piątym semestrze realizacji projektu, odbyła się wizyta studyjna dla wszystkich partnerów projektu oraz ich interesariuszy, zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice z Republiki Czeskiej. Spotkanie oczywiście miało formę wirtualną i odbyło się w dwóch dniach – 22 września oraz 25 września. Organizatorzy zaprezentowali technologie uzdatniania i odzyskiwania wody oraz inne projekty podnoszące świadomość społeczną w tym zakresie jakie realizowane są w Czechach. Pierwszego dnia, uczestnikom przedstawione zostały dwie praktyki – osiedle Botanica K oraz Hydrogeopark Pátek. Z kolei 25 września tematem przewodnim były projekty związane z wdrażaniem i monitorowaniem kwestii związanych z ponownym wykorzystaniem wody. Zaprezentowano najlepsze praktyki z regionu Pardubic – Zielony dach w mieście Lanškroun, Suchy polder Žichlínek, Ogród wiszący w mieście Polička i Biotop w mieście Hlinsko.

Więcej o spotkaniu w Czechach można przeczytać na stronie internetowej projektu https://www.interregeurope.eu/aquares/, w dziale „Biblioteka”, w tym także obejrzeć nagrania wideo ze wszystkich spotkań, które są w języku angielskim. Ponadto udostępnione są tutaj także metodologie i analizy opracowane przez wszystkich partnerów projektu. Warto również zapoznać się z sekcją „Dobre praktyki”, w której znajduje się lista inspirujących rozwiązań z krajów partnerskich.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym projektem i chcesz dowiedzieć się więcej na temat planowanych lub przełożonych wydarzeń, skontaktuj się z nami lub śledź wiadomości na stronie internetowej Interreg Europe lub w serwisach społecznościowych na Facebooku, Twitterze oraz LinkedIn:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Wydział Projektów Międzynarodowych
tel. 42 663 30 45, 663 38 08
e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

https://www.interregeurope.eu/aquares/
https://www.facebook.com/projectAQUARES/
https://twitter.com/AquaresEurope
https://www.linkedin.com/in/projectaquares/