Rekrutacja na targi wyposażenia wnętrz COCOON 2018 w Brukseli

Rekrutacja na targi wyposażenia wnętrz COCOON 2018 w Brukseli

Reprezentujesz przedsiębiorcę z branży wyposażenia lub dekoracji wnętrz?
Chcesz skorzystać ze wsparcia na promocję swoich produktów i usług?

Zapraszamy do współorganizacji stoiska Województwa Łódzkiego  podczas targów wyposażenia wnętrz COCOON 2018, które odbędą się w dniach 16-25.11.2018 r. w Brukseli (Belgia).

Targi umeblowania, wyposażenia wnętrz i dekoracji COCOON pokazują najnowsze trendy i kolekcje od mebli i wyposażenia kuchni po dekoracje i ekskluzywne tapety ścienne. Ponad 200 wystawców i ich eksperci są do dyspozycji zwiedzających aby udzielać im porad i wskazówek.

Targom towarzyszą wystawy, które stanowią dodatkową okazję do zdobywania pomysłów dzięki kreacjom utalentowanych artystów i designerów.

Firmy prezentujące się na stoisku będą miały możliwość udziału w spotkaniach typu B2B organizowanych konkretnie dla danych przedsiębiorców, zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem. Przedsiębiorcy będą również mogli wystawić swoje produkty w ramach showroomu zorganizowanego w Domu Łódzkim w Brukseli – miejsca, gdzie prezentowane są najlepsze marki z regionu łódzkiego.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 31 lipca 2018 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem COCOON 2018 – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera regulamin uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami:
Formularz zgłoszeniowy COCOON 2018
Umowa COCOON 2018 – projekt
Kryteria wyboru uczestników
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis
Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w targach udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli:
Anna Blumenfeld-Wrońska, e-mail: anna.wronska@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99,
Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk, e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 9717.

Do udziału w targach zakwalifikowały się następujące firmy:
SKALAR Bajurscy Sp. j.
WNĘTRZA Alicja Galewska
CORRESTUDIO Jadwiga Tryzno
SPATIUM Małgorzata Stasinowska