Rekrutacja na wizytę studyjną na targach Renovatie 2018 w Den Bosch

Zapraszamy firmy z branży budowlanej do udziału w wizycie studyjnej do Den Bosch (Holandia) na targi RENOVATIE 2018

Jeśli reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MŚP z branży budowlanej z Województwa Łódzkiego, zapraszamy Cię do udziału w wizycie studyjnej do Den Bosch w Holandii na targi RENOVATIE 2018, które odbędą się w dniach 23-25 maja 2018 r.

 

W ramach targów RENOVATIE prezentowane są przedsiębiorstwa z branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem firm specjalizujących się w renowacji budynków mieszkalnych i użytkowych. Jest to doskonałe miejsce dla wykonawców prac budowlanych, instalatorów, firm renowacyjnych oraz projektantów i architektów, którzy chcą promować swoje produkty, jak również pragną zapoznać się z najnowocześniejszym asortymentem i technikami dostępnymi na rynku. Poza stoiskami wystawców, w ramach targów odbywają się liczne wykłady, seminaria i warsztaty praktyczne.

 

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą wystawców i zaprezentowania im swoich produktów, co umożliwi nawiązanie kontaktów z podmiotami z branży i pozyskanie partnerów biznesowych, a w konsekwencji przyczyni się do promocji potencjału gospodarczego województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej.

 

Uczestnicy będą również mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach typu B2B organizowanych konkretnie dla danych przedsiębiorców, zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem.

 

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 07.05.2018 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem Targi RENOVATIE 2018 – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

 

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie  w Brukseli – promuje łódzki biznes” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami:

 

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w wizycie studyjnej udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli:

Anna Blumenfeld-Wrońska, e-mail: anna.wronska@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99
Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk, e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17.