Rekultywacja gruntów pokopalnianych – wizyta studyjna w Brandenburgii 6-7.11.2019 r.

W dniach 6 i 7 listopada 2019 r. odbyła się wizyta studyjna w Niemczech, w regionie Brandenburgii, zorganizowana przez tamtejsze Ministerstwo Gospodarki. Nacisk został położony na rekultywację gruntów pokopalnianych i nowe koncepcje odnowy i wykorzystania obiektów dziedzictwa naturalnego, kulturowego i społecznego w związku z zaprzestaniem działalności związanej z węglem w ramach programu „Środowisko naturalne” (zamknięcie kopalń węgla lub likwidacja elektrowni węglowych).

Wydarzenie zostało poprzedzone analizą potrzeb w zakresie restytucji środowiska i rekultywacji gruntów w regionach partnerskich.

Grupa 30 partnerów i ekspertów z Bułgarii, Polski, Hiszpanii, Danii, Słowenii, Grecji, Rumunii, Niemiec i  Węgier  aktywnie uczestniczyła w prelekcjach przybliżających: a) Ramy prawne regulujące górnictwo węglowe i rekultywację terenów poeksploatacyjnych w Niemczech oraz Stanie Brandenburgia, b) środki regulacyjne mające na celu kształtowanie środowiska sprzyjającego rekultywacji kopalń,  c) kryteria ekologiczne i kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wyboru odpowiednich sposobów użytkowania gruntów (np. odnawialnych źródeł energii), rolnictwo, leśnictwo, jeziora i budynki mieszkalne), oraz  d) analizę kosztów i korzyści oraz ocenę społeczno-ekonomiczna inwestycji restytucyjnych poeksploatacyjnych. Omówiony również został raport z analizy potrzeb w zakresie restytucji środowiska i rekultywacji gruntów w regionach partnerskich.

Całość wydarzenia została wzbogacona wizytami na zrekultywowanych obszarach pogórniczych na terenie Łużyc, w tym nad sztucznym jeziorem Grossräschen stanowiącym sukces programu rewitalizacji Łużyc  i inspirację dla podobnych projektów. Ogromne, genialne przedsięwzięcie jakim jest stworzenie łużyckiego pojezierza nie jest jedynym wprowadzanym w życie projektem rewitalizacji, uatrakcyjnienia i wzbogacenia regionu. Powstały nowe koncepcje wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego i społecznego, jak na przykład:

  • udostępnienie zwiedzającym kopalni F60 w Lichterfeld,
  • adaptacja biowież Lauchhammer (oczyszczalni ścieków przemysłowych) na centra kulturalne.
  • odbudowanie uratowanego przed kopalnianą ekspansją Fortu Słowiańskiego Raddusch,
  • przywołanie do życia miasta-ogrodu Marga, górniczego osiedla łączącego miejsce pracy i zamieszkania, położonego między Großräschen i Senftenberg. Osiedle założone zostało przez właścicieli kopalni w latach 1906-1914,
  • okno widokowe na krajobraz czynnej kopalni węgla brunatnego w Welzow,
  • rewitalizacja Parku Mużakowskiego po obu stronach Nysy Łużyckiej, która zaowocowała wpisaniem go na listę dziedzictwa UNESCO,
  • 500 km. ścieżka rowerowa księcia Pücklera.

Agenda__DeCarb_Study visit on land restoration

Environmental restitiution needs analysis report

Input paper_DeCarb_Study visit