Spotkanie partnerów projektu na Łotwie (17-18.05.2022)

 

W dniach 17-18 maja 2022 r. odbył się spotkanie partnerów projektu AQUARES.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był postępom w implementacji regionalnych Planów Działania oraz zagadnieniom, które należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania rozwiązań z zakresu ponownego wykorzystania wody.

Regionalny Plan Działania dla Województwa Łódzkiego zakłada uwzględnienie następujących kompleksowych działań:

  1. Włączenie rozwiązań wspierających wydajne i racjonalne gospodarowanie wodą w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027  (FEŁ2027).
  2. Podjęcie kompleksowych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027  (FEŁ2027).

Obecnie Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego jest na etapie konsultacji z Komisją Europejską.

W drugim dniu odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego omówiono kwestie związane z poprawnym raportowaniem wydatków oraz innych aktywności w ramach obecnego okresu sprawozdawczego.