TARGI METS

Dla kogo?

Zapraszamy firmy z branży żeglarskiej do udziału w wizycie studyjnej do Amsterdamu na targi METS (Marine Equipment Trade Show) 

Jeśli reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MSP z branży żeglarskiej lub powiązanej z Województwa Łódzkiego, zapraszamy Cię do udziału w  wizycie studyjnej do Amsterdamu na targi METS (Marine Equipment Trade Show), która odbędzie się w terminie 13-16.11.2017 r. 

METS to  największe w Europie targi sprzętu, materiałów i systemów dla branży jachtowej. Historia METS zaczęła się w 1988 roku kiedy to w imprezie wzięło udział około 100 wystawców. Systematycznie z roku na rok przybywało wystawców i odwiedzających, a METS stało się największą branżową wystawą na świecie. Z biegiem lat, METS przeszło szereg transformacji, zwiększono ilość hal wystawowych, do programu została dołączona konferencja, seminaria oraz postawiono pawilony specjalistyczne, w tym pawilony narodowe, pawilon podzespołów jachtowych i “Superyacht pawilon”. W zakresie prezentowanych produktów można znaleźć wszystko co jest potrzebne w szkutnictwie i stoczni jachtowej – od napędu, materiałów budowlanych, systemów nawigacji i łączności oraz urządzeń bezpieczeństwa aż do mebli, armatury, instalacji elektrycznych, żywic i farb jachtowych.
Obecnie w targach bierze udział ponad 1400 wystawców z 50 krajów.

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą wystawców i prezentacji swoich produktów, co umożliwi nawiązanie kontaktów z podmiotami z branży i pozyskanie partnerów biznesowych, a w konsekwencji przyczyni się do promocji potencjału gospodarczego województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej.
Uczestnicy będą również mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach typu B2B organizowanych konkretnie dla danych przedsiębiorców, zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 30 września 2017 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem Targi METS 2017 – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie  w Brukseli – promuje łódzki biznes” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera regulamin uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami:
Regulamin Uczestnictwa METS
Formularz zgłoszeniowy METS
Projekt umowy METS
Kryteria wyboru METS
Formularz informacji (de minimis)
Wzór zaświadczenia de minimis

Masz pytania?

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w wizycie studyjnej udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli: Anna Blumenfeld-Wrońska, e-mail: anna.wronska@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99 oraz Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk, e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17.