Targi turystyczne Vakantiebeurs

Uwaga! Zaczynamy rekrutację na targi turystyczne Vakantiebeurs w Utrechcie.

Reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MŚP z branży turystycznej lub eventowej?
Posiadasz produkt turystyczny z zakresu turystyki typu: miejskiej, kulturowej, poprzemysłowej, sentymentalnej, aktywnej, zdrowotnej, ekoturystyki bądź MICE?
Chcesz wesprzeć promocję gospodarczą regionu oraz swoich produktów i usług?

Zapraszamy Cię do stworzenia z nami wspólnego stoiska wystawienniczego na Polskim Stoisku Narodowym  podczas międzynarodowych targów turystycznych Vakantiebeurs w Utrechcie, które odbędą się 9-14.01.2018 r.
Trwające 6 dni targi „Vakantiebeurs” należą do najważniejszych imprez dla branży turystycznej w Europie. Każdego roku odwiedza je przeszło 100 tysięcy Holendrów a także branża turystyczna z całego świata.

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 10:00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/ pocztą tradycyjną /przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem Vakantiebeurs – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami

Zał. nr 1 -formularz zgłoszeniowy Vakantiebeurs
Zał. nr 1 -formularz zgłoszeniowy Vakantiebeurs – PDF
Zał. nr 2 Umowa Vakantiebeurs – projekt
Zał. nr 3 – Kryteria wyboru
Zał. nr 4 – Formularz informacji (de minimis)Zał. nr 5 – Wzór zaświadczenia pdm

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w targach udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli: Jacek Kaźmierski,
e-mail: jacek.kazmierski@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99 oraz Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk,
e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17.

Pobierz Regulamin i formularz zgłoszeniowy tutaj.