Wojewódzkie Dni Seniora – pierwszy krok w poznaniu potrzeb Seniorów w projekcie I-CARE SMART

 

W ramach tegorocznych Wojewódzkich Dni Seniora przygotowano trzy imprezy w trzech podregionach województwa łódzkiego: wieluńskim (10 sierpnia), łowickim (24 sierpnia) i piotrkowskim (31 sierpnia). Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej. To jednostka podległa samorządowi województwa łódzkiego, który jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób seniorów. Dla seniorów przygotowano wiele ciekawych atrakcji. Przez cały dzień odbywały się konkursy oraz liczne występy m.in. chórów, zespołów i kabaretów. Na scenie prezentowały się także lokalne Kluby Seniora. Były też stoiska z wyrobami twórców ludowych.

Pracownicy Wydziału Projektów Międzynarodowych byli obecni na wydarzeniu z powodu badań przeprowadzanych w ramach rozpoczętego przez Województwo Łódzkie  międzynarodowego projektu „Innowacyjny ekosystem inteligentnej opieki nad osobami starszymi” (I-CARE SMART) Projekt wpisuje się pojawiający się  trend wspierania osób starszych. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie zapewnić najnowocześniejsze technologie w opiece zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi.

Głównym wnioskiem z przeprowadzonych rozmów jest konieczność wspierania osób starszych nie tylko w formie opieki zdrowotnej, wsparcia finansowego ale przede wszystkim w aspekcie społecznym. Członkowie stowarzyszeń między innymi Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku podkreślają ogromne korzyści z dzielenia czasu  na wspólne aktywności w obszarze rekreacyjnym, kulturalnym jak też zdrowotnym. Organizowane dla nich warsztaty, kursy pozwalają odkryć ukryte talenty. Sama aktywność społeczna staje się dla wielu celem obecnego życia i zyskania poczucia spełnienia.