Wydarzenie podsumowujące realizację projektu FINCH, 31.05.2022 r.

 

31 maja 2022 r. konsorcjum projektu FINCH zorganizowało spotkanie w formule online z udziałem przedstawicieli programu Interreg Europe, Komisji Europejskiej oraz partnerówi interesariuszy. Było to zarazem wydarzenie podsumowujące projekt FINCH, który kończy się w listopadzie br. Spotkanie było okazją do podsumowania dorobku projektu, w tym dobrych praktyk i zgromadzonych doświadczeń. Partnerzy zaprezentowali także swoje Regionalne Plany Działań.

W trakcie spotkania Pani Aleksandra Niechajowicz Dell’Ambrogio, Senior Finance Officer w Sekretariacie Interreg Europe przedstawiła stan współpracy międzyregionalnej w zakresie dziedzictwa kulturowego, podkreślając rezultaty projektu FINCH, zdobytą wiedzę w ramach wymiany doświadczeń oraz współpracę w ramach pokrewnych projektów o podobnej tematyce. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zapoznać się także z różnymi ciekawymi inicjatywami, m.in.:
• przewodnikiem finansowania CulturEU – narzędziem internetowym prezentującym możliwości finansowania sektorów kultury i sektorów kreatywnych w UE w łatwo dostępnym i przyjaznym dla użytkownika formacie.
• badaniem dotyczącym potencjału finansowania społecznościowego w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych będącym wynikiem analizy rynków finansowania społecznościowego, identyfikującym potencjalne zagrożenia i czynniki sukcesu pod kątem opracowywania polityki rozwoju dla instytucji zarządzających.
• Museo Egizio – eksperymentalnym modelem waloryzacji dziedzictwa kulturowego z udziałem sektora prywatnego, będącym jednocześnie pierwszym we Włoszech narzędziem do zarządzania muzeum (Fundacja Muzeum Starożytności Egipskich w Turynie). Muzeum prowadzi również programy „nauczania na odległość”, które zostały opracowane w celu udostępnienia muzeum w Internecie dla szkół i uczniów w okresie pandemii, co sprawiło, że stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla odwiedzających.

Na podsumowanie spotkania uczestnicy zgodzili się, że dalsze finansowanie inwestycji w dziedzictwo kulturowe jest najlepszym sposobem jego utrzymania, zachowania go w innowacyjnej formie oraz rozwoju nowych, perspektywicznych inicjatyw.