Przedłużamy termin zgłaszania ofert udziału w targach ekologicznych BioBEST 2018 w Brukseli

Rekrutacja na międzynarodowe targi ekologiczne BioBEST 2018 w Brukseli

Reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora ekologicznego? Posiadasz w swojej ofercie ekologiczne produkty spożywcze, kosmetyki, tekstylia, środki ochrony roślin, nawozy naturalne itp.?

Chcesz skorzystać ze wsparcia na promocję swoich produktów i usług?

Zapraszamy Cię do współorganizacji stoiska Województwa Łódzkiego  podczas międzynarodowych targów ekologicznych BioBEST 2018, które odbędą się w dniach 5-6.05.2018 r. w Brukseli (Belgia). 

Zapraszamy: producentów lub dystrybutorów produktów rolniczych, spożywczych, kosmetyków, tekstyliów, środków ochrony roślin, nawozów naturalnych itp., posiadających ważne certyfikaty ekologiczne, dopuszczające do obrotu na terenie UE. 

Targi BIO BEST są organizowane po raz pierwszy. Mają być miejscem wymiany kontaktów pomiędzy producentami i nabywcami wysokiej jakości produktów z szeroko pojętej branży ekologicznej . Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy mniejszych sklepów oraz osoby prywatne, preferujące zdrowy tryb życia.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem BIO BEST 2018 – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin_uczestnictwa_BioBEST wraz z następującymi załącznikami:

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w targach udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli:
Kazimiera Pomianowska e-mail: kazimiera.pomianowska@lodzkie.pl,  tel. +32 2 23 96 18
Anna Blumenfeld-Wrońska e-mail: anna.wronska@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99.