ppawlak

Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing – LCC)

Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing - LCC)

17 02 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A3.5 GPP4Growth – Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne

Działanie A3.5 GPP4Growth - Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne

17 02 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.

Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.

17 02 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A3.2 Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych

A3.2_PolicyBrief_GPP4Growth PP (003)

17 02 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A2.1 Wnioski ze spotkań z kluczowymi interesariuszami

A2.1_PolicyBrief_GPP4Growth PL

17 02 2020 / Posted by ppawlak