ppawlak

I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa 15-16.01.2019 r.

I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa 15-16.01.2019 r.

25 05 2020 / Posted by ppawlak
LIVING DOCUMENT

LIVING DOCUMENT

22 05 2020 / Posted by ppawlak
I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej

I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej, 01.04.2020

18 05 2020 / Posted by ppawlak
Komisja Polityki Gospodarczej ECON 02.03.2020

Komisarz ds. Handlu Phil Hogan dołączył do członków Komisji Europejskiej Komitetu Regionów (KR) ds. Polityki gospodarczej (ECON) 2 marca, aby omówić możliwości i przeszkody związane z wdrażaniem umów o wolnym...

11 05 2020 / Posted by ppawlak
Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

31 03 2020 / Posted by ppawlak