Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu DeCarb

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w Województwie Łódzkim oraz wypracowaniem nowych metod łagodzenia efektów procesu dekarbonizacji do współdziałania w pracach grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu DeCarb „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej”.

W celu zgłoszenia do w/w grupy prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy – DeCarb i przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.