II Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 7.05.2019

Kolejne spotkanie z Interesariuszami Regionalnymi projektu pn. „Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation” – FINCH, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA, miało miejsce w Parku Kulturowym “Miasto Tkaczy” w Zgierzu, w dniu 7 maja 2019 r.

Podczas spotkania przybliżona została tematyka i dotychczasowe doświadczenia zebrane w ramach projektu FINCH. Przedstawione zostały pomysły i możliwości ich zrealizowania oraz kolejne etapy współpracy w ramach projektu, szczególnie w kontekście przygotowań do wizyty studyjnej, która będzie miała miejsce w województwie łódzkim w dniach 23-25 października 2019 r.

Grupa Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu FINCH jest nadal otwarta dla nowych członków.
Aby do niej dołączyć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl