Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu FINCH

Wszystkich Państwa zainteresowanych wypracowaniem nowych narzędzi finansowych na wsparcie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego w Województwie Łódzkim serdecznie zapraszamy do współdziałania w pracach grupy roboczej w ramach projektu FINCH.

W celu zgłoszenia do w/w grupy prosimy wypełnić formularz (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.
Nabór ma charakter ciągły.