Indywidualne porady prawne dla obywateli Ukrainy

 

Маршал Лодзького воєводства запрошує громадян України на безкоштовні юридичні консультації у рамках проекту Arrival Regions. Пропонуємо індивідуальні зустрічі з юристом зокрема з питань легалізації і продовження побиту в Польщі, трудовому законодавству, веденню бізнесу, правам іноземців (соціальне забезпечення, освіта, охорона здоров’я і оренда квартири). Ми говоримо на польській, російській і українській мовах. Консультації проводитимуться в Управлінні Маршала (адреса: al. Piłsudskiego 12) відповідно до правил безпеки COVID-19. Інформація і записи: 880-870-880 (телефон, WhatsApp), projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl. Можливість участі тільки після підтвердження реєстрації.

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza obywateli Ukrainy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych realizowanych w ramach projektu Arrival Regions. Udzielamy indywidualnych konsultacji w sprawach m.in. legalizacji i przedłużenia pobytu w Polsce, prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, praw cudzoziemców w sprawach opieki społecznej, edukacji, korzystania z opieki zdrowotnej i wynajmu mieszkania. Mówimy po polsku, rosyjsku i ukraińsku. Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres: al. Piłsudskiego 12) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Informacje i zapisy: 880-870-880 (telefon, WhatsApp), projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl. Możliwość udziału w spotkaniu wyłącznie po potwierdzeniu zapisu.

Маршал Лодзинского воеводства приглашает граждан Украины на бесплатные юридические консультации в рамках проекта Arrival Regions. Предлагаем индивидуальные встречи с юристом в частности по вопросам легализации и продления пребывания в Польше, трудовому законодательству, ведению бизнеса, правам иностранцев (социальное обеспечение, образование, здравоохранение и аренда квартиры). Мы говорим на польском, русском и украинском языках. Консультации будут проводиться в Управлении Маршала (адрес: al. Piłsudskiego 12) в соответствии с правилами безопасности COVID-19. Информация и записи: 880-870-880 (телефон, WhatsApp), projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl. Возможность участия только после подтверждения регистрации.

Nowe zasady bezpieczeństwa

RODO