„Tworzenie wiedzy i powiązań między aniołami biznesu i sektorem publicznym w ekosystemach terytorialnych w celu wypełnienia luki finansowej dla innowacyjnych startupów” CE-CONNECTOR

O projekcie

CE-Connector ma na celu pomoc w rozwoju startupów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między Aniołami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich.

Startupy są jedną z głównych sił napędowych innowacji. Wynika to przede wszystkim z szansy wykorzystania potencjału i entuzjazmu młodych ludzi pragnących poświęcić swój czas na kreację nowego biznesu. Rozwój miejsc pracy w społeczeństwie, dzięki tym inwestycjom jest w określonych ekosystemach efektywniejszy niż podejmowanie ryzyka przez duże przedsiębiorstwa i inwestorów.

W ramach projektu CE-Connector zostaną utworzone fundusze współinwestycyjne przeznaczone dla innowacyjnych startupów, których działalność wpisuje się w wybrane strategiczne specjalizacje ujęte
w Regionalnych Strategiach Innowacyjności.

Ze środków funduszy doinwestowanych zostanie 18 startupów (3 dla każdego kraju partnerskiego), przy czym każda inwestycja będzie realizowana przez grupę, przynajmniej trzech Aniołów Biznesu wraz z instytucjami publicznymi:

 • grupy Aniołów Biznesu zapewnią 75 % kosztów inwestycji;
 • dostawcy publiczni 25 % kosztów inwestycji w formie wkładu rzeczowego.

 

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa
Wartość projektu wynosi: 1 995 288,03 euro
W tym dofinansowanie z UE dla województwa łódzkiego: 96 446,95 euro
Budżet dla województwa łódzkiego: 113 467,00 euro

Partnerzy projektu

CE-Connector skupia 11 partnerów z 6 krajów

 1. DEX Innovation Centre, Czechy – Lider projektu
 2. Optimizacija OPTIM, Chorwacja,
 3. Razvojna agencija Zagreb, Chorwacja,
 4. P-INVENT Konzultációs, Węgry,
 5. Széchenyi Tökealap-kez elö Zrt., Węgry
 6. Bogatin, Słowenia,
 7. Tehnološki park Ljubljana, Słowenia
 8. Województwo Łódzkie, Polska
 9. Engineering Network – Das Mobilitätscluster e.V.. , Niemcy,
 10. Centrum Wsparcia Biznesu „Connect” sp. z. o.o., Polska
 11. Stadt Karlsruhe, Niemcy

OKRES REALIZACJI

kwiecień 2019 – czerwiec 2022