„Tworzenie wiedzy i powiązań między aniołami biznesu i sektorem publicznym w ekosystemach terytorialnych w celu wypełnienia luki finansowej dla innowacyjnych startupów” CE-CONNECTOR

Cel projektu

CE-Connector ma na celu pomoc w rozwoju startupów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między Aniołami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich.

Rezultaty

W ramach projektu CE-Connector zostały utworzone fundusze współinwestycyjne przeznaczone dla innowacyjnych startupów, których działalność wpisuje się w wybrane strategiczne specjalizacje ujęte w Regionalnych Strategiach Innowacyjności. Ze środków funduszy doinwestowanych zostało 18 startupów (3 dla każdego kraju partnerskiego), przy czym każda inwestycja będzie realizowana przez grupę, przynajmniej trzech Aniołów Biznesu wraz z instytucjami publicznymi: grupy Aniołów Biznesu zapewnią 75 % kosztów inwestycji; dostawcy publiczni 25 % kosztów inwestycji w formie wkładu rzeczowego.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG CENTRAL EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 995 288,03 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 96 446,95 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 113 467,00 euro

Partnerzy projektu

1. DEX Innovation Centre, Czechy – Lider projektu
2. Optimizacija OPTIM, Chorwacja
3. Razvojna Agencija Zagreb, Chorwacja
4. P-INVENT Konzultációs, Węgry
5. Hungarian Foundation For Enterprise Promotion, Węgry
6. Bogatin, Słowenia
7. Tehnološki park Ljubljana, Słowenia
8. Województwo Łódzkie, Polska
9. Engineering Network – Das Mobilitätscluster e.V.. , Niemcy
10. Centrum Wsparcia Biznesu „Connect” sp. z. o.o., Polska
11. Stadt Karlsruhe, Niemcy
12. Województwo Łódzkie, Polska