I regionalne spotkanie w ramach projektu INNO PROVEMENT

I regionalne spotkanie w ramach projektu INNO PROVEMENT

22 listopada 2018 r. odbyło się I Regionalne spotkanie w ramach projektu INNO PROVEMENT „Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0”.

Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy a także przedstawiciele nauki, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz rozwoju przemysłu województwa łódzkiego.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
– Założenia i cele projektu INNO PROVEMENT „Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0”
– Modele, protokoły, algorytmy w układach sieciowych. Cyfrowe układy sterowania
(Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej),
– Transfer technologii do biznesu (Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o. o.),
– Systemy sDview, SCADA, BMS w kontekście Przemysłu 4.0 (firma smartDRAFT),
– Możliwości finansowania projektów technologicznych z obszaru Przemysłu 4.0 w programie Horyzont 2020 (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej).

Prezentacje oraz dyskusja prowadzona w trakcie spotkania dotyczyły następujących obszarów tematycznych:
– technologie przemysłu 4.0 oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstw,
– konsekwencje społeczne rozwoju Przemysłu 4.0,
– procedura wdrażania innowacyjnych technologii w przemyśle,
– instrumenty finansowe dla MŚP.

Kolejnym etapem realizacji projektu INNO PROVEMENT będzie przeprowadzenie naboru Interesariuszy, a następnie podpisanie z nimi stosownych porozumień. Więcej o naborze dowiesz się na stronie  Rekrutacja do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu INNOPROVEMENT