Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

 

O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

 

Planowane efekty

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez opracowanie i promocję kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z województwa łódzkiego w krajach Beneluksu.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi: 1 771 624,20 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 1 381 438,43 złotych

Daty realizacji

01.03.2017 – 31.12.2023

 

analizy i opracowania

Ekspertyza proeksportowa dla branży spożywczej (kraje Beneluksu)