Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu.

 

O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

Finansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 1 771 624,20 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 1 381 438,43 złotych

Działania w ramach projektu

1. Identyfikacja przedsiębiorców o odpowiednim potencjale, którzy zainteresowani są rozszerzeniem działalności na rynki krajów Beneluksu
2. Ocena potencjału przedsiębiorcy oraz opracowanie strategii proeksportowych przez specjalistów z Uniwersytetu Łódzkiego
3. Organizacja wydarzeń mających na celu prezentację kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz wymianę kontaktów z potencjalnymi kontrahentami – business mixery i spotkania networkingowe, misje gospodarcze, wizyty studyjne, prezentacje oferty na targach branżowych i w show roomie w Lodzkie House w Brukseli wsparte nowoczesnymi działaniami komunikacyjnymi

Możliwość współpracy projektowej

Obszarami priorytetowymi projektu są wybrane trzy specjalizacje regionalne określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego
LORIS 2030:
1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
2. Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
3. Informatyka i Telekomunikacja
oraz
4. Zaawansowane materiały budowlane
5. Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
6. Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
i Turystyka