II MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW + WIZYTA STUDYJNA W HERAKLIONIE NA WYSPIE KRETA (GRECJA), 6-8.10.2021 r.

 

 

 

W dniach 6 – 8 października 2021 r. w miejscowości Heraklion na wyspie Kreta w Grecji po prawie dwóch latach odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu REPLACE, w którym wzięło udział dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zostało zorganizowane w formie hybrydowej, z tego względu, że nie wszyscy partnerzy mogli wyjechać poza granicę swoich państw, z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19. W formie online dołączyli do niego Prowincja Fryzja (Holandia), Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju (Portugalii) oraz Nexa – Regionalna Agencja Rozwoju Inwestycji i Innowacji (Francja). Pozostali uczestniczyli w nim w formie tradycyjnej: Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniego (Rumunia), Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze VELTHA (Belgia), Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu (Niemcy) oraz gospodarz – Region Kreta (Grecja). Było to drugie w czasie trwania projektu wydarzenie, podczas którego konsorcjum projektu spotkało się we własnym gronie, by omówić najważniejsze zrealizowane dotychczas działania oraz nakreślić plan na nadchodzące miesiące.

Pierwszego dnia odbyła się część warsztatowa spotkania, podczas której szczegółowo omówione zostało Cyrkularne Narzędzie Porównawcze (Circular Benchmark Tool), które wkrótce ma zostać oddane w ręce władz publicznych regionów partnerskich, aby ułatwić im ocenę stanu wdrażania elementów gospodarki cyrkularnej na ich terytoriach. Skupiono się także na aktualnej sytuacji związanej ze stosowaniem lokalnej analizy oraz kryteriów oceny. Uznano, że konieczne jest wspólne działanie wszystkich partnerów, aby je ujednolicić. Spotkanie było także okazją do wprowadzenia do tworzenia Regionalnych Planów Działań, które mają stanowić ostateczny produkt pierwszej fazy projektu i zostać przygotowane przez wszystkich partnerów. Zaprezentowano najczęstsze problemy i bariery, których doświadcza się w trakcie przygotowania ww. dokumentów oraz ukazano jak można sobie z nimi radzić i w jaki sposób je prawidłowo przygotować.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której partnerzy mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami Regionu Krety. Reprezentanci regionów partnerskich odwiedzili wiodące w produkcji serów w regionie przedsiębiorstwo, które udostępnia, pozostałą po procesie produkcji w postaci płynnej, serwatkę lokalnym hodowcom zwierząt gospodarskich (głównie owiec). To świetne rozwiązanie korzystne dla obu stron, które pozwala na włączenie do diety zwierząt tego pełnowartościowego składnika, a dodatkowo redukuje koszty jakie hodowcy musieliby ponieść kupując gotową paszę. Z kolei przemysłowi mleczarskiemu zapewnia niezawodne rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej. Ponadto biorąc pod uwagę bliskie położenie hodowli i przedsiębiorstwa nie ponoszone są w związku z tym żadne koszty transportu tego produktu.

Kolejnym miejscem, które odwiedziło konsorcjum była elektrownia biogazowa produkująca biogaz z odpadów organicznych zebranych z całego regionu Krety. Przedsiębiorstwo to opracowało system zbierania odpadów organicznych pochodzących z regionalnych przedsiębiorstw, takich jak rzeźnie, sklepy mięsne, rybne i warzywne, supermarkety i obiekty hotelarskie. Odzyskują także nadmiar serwatki powstającej w procesie wytwarzania sera.

Ostatniego dnia zaproszeni przez Region Kreta interesariusze prezentowali działania z zakresu gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, które wdrażają w swojej codziennej pracy, byli to m.in. przedstawiciele przemysłu rybackiego, którzy podczas swojej pracy na Morzu Śródziemnym poławiają duże ilości odpadów plastikowych, które następnie przekazują do recyklingu, a także przedsiębiorstwa produkującego oliwę z oliwek, której produkt uboczny – pulpa z oliwek, jest przekazywana na paszę dla zwierząt oraz biomasę. Podczas tej części wydarzenia poruszona została także tematyka szans i problemów jakie napotykają przedsiębiorstwa, które stosują rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej.

 

Więcej informacji dotyczących projektu REPLACE  oraz podejmowanych w ramach niego działań można znaleźć na stronach:
https://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/rozwoj-gospodarki-cyrkularnej-poprzez-udoskonalenie-instrumentow-polityki-regionalnej-replace-2/,
https://biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty/,
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/replace/.