Wystawa i Szczyt Zrównoważonego Rozwoju “PLANET BUDAPEST 2021 SUSTAINABILITY EXPO AND SUMMIT”

Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania chęci udziału w PLANET BUDAPEST 2021 SUSTAINABILITY EXPO AND SUMMIT, który odbędzie się
w Budapeszcie w dniach 29.11 – 05.12.2021 r.

 

W ramach projektu „Samorządowe centrum gospodarki cyrkularnej i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Łódzkie GREEN HUB” zaplanowano  możliwość  udziału przedsiębiorców z regionu łódzkiego  z sektora MŚP  reprezentujących wszystkie regionalne specjalizacje w szeregu wydarzeń krajowych
i zagranicznych  skoncentrowanych wokół tematu  działań proekologicznych, gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej) i „zielonych” technologii.

 

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie) należy przesłać na adres e-mail projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – PLANET BUDAPEST projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 31 października 2021 r.

 

Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

 

Celem udziału w wyjeździe jest:

• promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu
  gospodarki cyrkularnej na skalę międzynarodową;

• podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;

• wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych.

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Ewa Gabryelak, e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 09,

– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 06.

 

Zapraszamy!

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców

Zał. nr 2 – Kryteria formalne

Zał. nr 3 – Umowa o dofinansowanie – wzór

Zał. nr 1 do Umowy o dofinansowanie – Formularz informacyjny o pomocy de minimis

Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie – Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie – Regulamin uczestnictwa

Zał. nr 4 do Umowy o dofinansowanie – klauzula RODO

Zał. nr 5 do Umowy o dofinansowanie – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Umowy o dofinansowanie i Regulaminem uczestnictwa