Nowe modele biznesowe z wykorzystaniem technologii informatycznych – Przemysł 4.0 w praktyce

Chociaż technologie stanowiące rdzeń czwartej rewolucji przemysłowej są dostępne „na wyciągnięcie ręki”, to bariery finansowe, organizacyjne oraz kompetencyjne sprawiają, że przeprowadzenie transformacji cyfrowej w polskim przemyśle, zwłaszcza w sektorze MŚP jest wciąż ogromnym wyzwaniem, zarówno dla samych firm ale także dla instytucji publicznych i ośrodków naukowo-badawczych odpowiedzialnych za tworzenie ekosystemu, który będzie sprzyjał wzmacnianiu konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw

Główne tematy dyskusji:

 • Cechy menedżera przedsiębiorstwa przyszłości.
 • Jak ocenić poziom dojrzałości cyfrowej firmy?
 • Jak „skrócić dystans” między twórcą technologii a odbiorcą?
 • Skuteczny transfer technologii z ośrodków naukowo-badawczych do biznesu
 •  

MODERATOR:

 • Marcin Podgórski  

Pracownik Samorządu Województwa Łódzkiego, aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych.

Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje zestawy narzędzi wspierających wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Dyrektor Departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej  RPO WŁ 2007-2013, przedstawiciel regionu i twórca  Domu Łódzkiego w Brukseli –  jednostki wspierającej aktywność mieszkańców województwa w Europie.

PRELEGENCI:

 • Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

absolwent Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych (od 2007), Dziekan Wydziału EEIA PŁ w kadencji 2008–2012, Prorektor ds. Edukacji PŁ w kadencji 2012-2016. W kwietniu 2016 r. został wybrany na Rektora Politechniki Łódzkiej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 400 artykułów naukowych i 18 monografii. Współpracuje z wieloma uniwersytetami, w tym Southampton, Pawii, Mariborze, Pilznie, Coimbrze, Vigo, Arras, METU. Wieloletnie staże za granicą. Członek 18 Komitetów Naukowych Konferencji i Rad Naukowych.

Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem Alessandra Volty, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem „Pro Patria” oraz Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego. Laureat 2 nagród Polskiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego i Uniwersytetu d’Artois w Arras. 

 • Bogumił Zięba

Prezes spółki Inovatica, absolwent Politechniki Łódzkiej, od 2008 rozwija firmę pod nazwą Inovatica. Firma w ciągu zaledwie kilku lat osiągnęła duży rozgłos oraz stała się cenionym partnerem na rynku IT w Polsce i USA. Od początku Inovatica stawiała na innowacje z tego też względu posiada własny dział badawczy B+R, który realizuje unikalne projekty w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, internetu rzeczy, czy usług geolokalizacyjnych. Bogumił Zięba według Res Publica, Google, Visegrad Fund i The Financial Times (Laureat nagrody New Europe 100 z 2016 roku) jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi zmieniających środowisko biznesowe.

 • Jan Matulewicz

Dyrektor zarządzający firmy Cybercom Poland zajmującej się doradztwem technologicznym, z branżą IT związany jest od 2004 roku. Przeszedł w niej pełną ścieżkę kariery – od programisty, przez project managera, dyrektora Software House, aż po najwyższą rolę w organizacji. Jest absolwentem International Faculty of Engineering na Politechnice Łódzkiej oraz Executive MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Aktywnie promuje wykorzystanie technologii w służbie ludzkości. W obszarze zarządzania procesami w firmie technologicznej ma 15 lat doświadczenia.

 • Grzegorz Kierner

Dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Członek Rady Porozumienia Centrów Transferu Technologii. Fundator Fundacji PACTT. Przewodniczący Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego.

Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie Informatyki. Trener (Certyfikat – Szkoły Trenerów Marik), coach (certyfikacja ICC), doradca dla sektora MSP. Trener i mentor w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Tematyką wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2005 roku. Autor, koordynator, ekspert, konsultant w kilkunastu projektach (w tym międzynarodowych) wspierających innowacje i transfer technologii (m.in. Innowacja kluczem do sukcesu; Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie;  Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE; Start dla innowacyjnych firm; Przedsiębiorczy Naukowiec; Inkubator Innowacyjności;  Inkubator Innowacyjności+; 2.0), międzynarodowych projektach wspierających rozwiązania ekologiczne w sektorze MSP (PeSCoS- w ramach programu Leonadro). Posiada 10 letnie doświadczenie jako mentor dla startupów. Obecnie mentor i expert w konkursie Młodzi w Łodzi mam pomysł na start up, oraz konkursie Szczecin UP. 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ekspert PARP, COP i NCBiR.  Współautor publikacji Mam pomysł na Biznes – Kreatywny Przedsiębiorca.

 • Mateusz Krain

Inżynier Automatyki i Robotyki z doświadczeniem konstrukcyjnym, badawczym oraz startupowym. Ma pięcioletnie doświadczenie w rozwoju produktu, w szczególności w obszarach elektroniki, biomechaniki i optyki. Od 2013 roku związany z łódzkim środowiskiem startupowym, początkowo jako współzałożyciel i projektant elektroniki w REC.BIO – firmie tworzącej produkty z obszaru automatyki budynkowej, później jako prezes stowarzyszenia oraz koła naukowego Concept promującego wynalazczość wśród studentów w komercjalizacji projektów. Jednym z osiągnięć z tego okresu było zdobycie złotego medalu na międzynarodowych targach wynalazców IWIS 2016, za projekt skomputeryzowanego kasku strażackiego. Posiada również zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych, silnie zautomatyzowanych sposobów produkcji. W swojej karierze realizował projekty badawcze na uczelni (egzoszkielet kończyn dolnych), pracował jako konstruktor (elektromobilność) oraz wprowadzał na rynek własne produkty. Posiada kompleksową wiedzę i zrozumienie na temat procesu projektowania, kreowania, prototypowania, ewaluacji oraz produkcji nowych rozwiązań.

Od 2017 roku Mateusz jest współzałożycielem i udziałowcem w Spółce Bilberry. W firmie zajmuje się zarządzaniem biznesowym, kontaktem z klientami, kreowaniem produktu, projektowaniem i zarządzaniem produkcją oraz reprezentacją startupu na wydarzeniach oraz przed inwestorami. Bilberry prowadzi również wspólne badania z Uniwersytetem Martina Lutra w Halle, w Niemczech, w zakresie wpływu spektrum światła na wzrost i metabolizm roślin. Jednocześnie współtworzy program akceleracyjny Lift dla startupów, realizowany przez Park Technologiczny BBC w Łodzi.

 • dr inż. Dorota Piotrowska

Dr inż. Dorota Piotrowska jest badaczką i nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej (PŁ). Pełni również funkcję dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej oraz pełnomocnika rektora PŁ ds. internacjonalizacji. Jest współtwórczynią oraz od 2007 r. koordynatorem innowacyjnych projektów w zakresie kształcenia,  realizowanych w środowisku międzynarodowym- Problem Based Learning. Jest również autorką myśli wdrożenia, innowacyjnej koncepcji kształcenia – Flipped Education- realizowanej w Politechnice Łódzkiej od 2017 r. we współpracy z Harvard University oraz Olin College w Stanach Zjednoczonych. W swojej działalności naukowo-badawczej nadzorowała i uczestniczyła  w wielu projektach poświęconych doskonaleniu procesów produkcyjnych, wdrażaniu narzędzi lean manufacturing oraz  Industry 4.0.

 • Jacobs Luc

Ambasador Belgii w Polsce i na Litwie. Do Służby Zagranicznej wstąpił w 1986 r. i służył w Dublinie, Ottawie, Pradze oraz w Stałym Przedstawicielstwie Belgii przy UE. Od 2007 r. do 2011 r. pełnił funkcję Konsula Generalnego w Casablance, a od 2014 r. do 2018 r. był Ambasadorem Belgii na Ukrainie. Luc Jacobs posiada tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Katholieke w Leuven. Jest żonaty i ma pięcioro dzieci.

 • Lantner-Rypień Rafał

Dyrektor Biura Informatyki Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Prezes ARP INFORMATYKA Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukierunkowanych na branżę IT studiów MBA w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W Grupie ARP odpowiedzialny za budowę narzędzi wsparcia obszaru ICT pod względem usługowym, technologicznym i finansowym oraz wdrożenie IT Governance.

 • Andrzej Soldaty

Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej.

W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo
sp. z o.o. W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju. Od marca 2019  pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.