Targi turystyczne BTExpo w Brukseli

Dla kogo?

Zapraszamy firmy z branży turystycznej i eventowej do udziału w targach turystycznych BTExpo w Brukseli.

Jeśli reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MŚP z branży turystycznej lub eventowej, posiadasz produkt turystyczny typu MICE bądź z zakresu turystyki: miejskiej, kulturowej, poprzemysłowej, sentymentalnej, aktywnej, zdrowotnej oraz ekoturystyki i chcesz wesprzeć promocję gospodarczą regionu, zapraszamy Cię do udziału w dwudniowych targach turystycznych BTExpo w Brukseli, które odbędą się 11-12.12.2017 r.

BTExpo to głównie warsztaty dla branży turystycznej i specjalistów MICE w Belgii. Każdego roku w grudniu BT Expo otwierają swoje drzwi organizując możliwość spotkań B2B. Mają one na celu poprawę kontaktów między dostawcami usług turystycznych a biurami podróży, agentami turystycznymi, organizatorami imprez.  Brukselskie Targi Turystyczne (BTExpo) to belgijska wystawa dla branży turystycznej i specjalistów z branży turystyki biznesowej – MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry).

Jak się zgłosić?

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 10:00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/ pocztą tradycyjną /przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem BTExpo – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami:

Masz pytania?

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w targach udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli: Jacek Kaźmierski, e-mail: jacek.kazmierski@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99 oraz Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk,
e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17.