Targi turystyki pieszej i rowerowej Fiets en Wandelbeurs w Utrechcie

Rekrutacja

Reprezentujesz przedsiębiorcę z sektora MŚP z branży turystycznej lub eventowej bądź wpisującej się tematykę targów?

Posiadasz produkt turystyczny z zakresu turystyki typu: miejskiej, kulturowej, poprzemysłowej, sentymentalnej, aktywnej, zdrowotnej, ekoturystyki bądź MICE?

Chcesz aby Twój produkt był promowany przez dziennikarzy, blogerów z krajów Beneluxu,  Polską Organizację Turystyczną oraz turystyczne portale branżowe i dołączyć do już dwuletniej inicjatywy?

Zapraszamy Cię do stworzenia z nami wspólnego stoiska wystawienniczego Województwa Łódzkiego na narodowym stoisku pod marką POLSKA/POLEN podczas wyjątkowych międzynarodowych targów turystyki pieszej i rowerowej  Fiets en Wandelbeurs w Utrechcie w Utrechcie (Holandia), które odbędą się 2 – 4.03.2018 r.,  które odwiedzi blisko. 20 tysięcy zainteresowanych turystów, w tym pierwszego dnia będziemy mieli okazje spotkać się profesjonalistami na spotkaniach B2B.

Targi „Fiets & Wandelbeurs” to największe i najważniejsze targi dotyczące tematyki turystyki pieszej
i rowerowej na terenie Beneluksu, które jest kolejnym etapem szeroko zakrojonych  wspólnych regionalnych działań.

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 14:00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, osobiście/ pocztą tradycyjną /przesyłką kurierską pod adresem: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (z dopiskiem Fiets en Wandelbeurs – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli) lub przesłać
w ww. terminie zeskanowany komplet dokumentów na adres e-mail: rbwl@lodzkie.pl, a następnie niezwłocznie dostarczyć oryginały do siedziby organizatora.

Udział w targach jest możliwy dzięki realizacji przez Województwo Łódzkie projektu „Łódzkie
w Brukseli – promuje łódzki biznes”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnictwo
w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców (Dz. U. 2015, poz. 488).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zawiera Regulamin uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami:

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy WORD
Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy PDF
Zał. nr 2 – Umowa – projekt
Zał. nr 3 – Kryteria wyboru
Zał. nr 4 – Formularz informacji (de minimis) PDF
Zał. nr 4 – Formularz informacji (de minimis) EXEL
Zał. nr 5 – Wzór zaświadczenia

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału w targach udzielają przedstawiciele organizatora – Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli: Jacek Kaźmierski,
e-mail: jacek.kazmierski@lodzkie.pl, tel. 42 291 98 99 oraz Barbara Siestrzeńcewicz-Kuczuk,
e-mail: barbara.siestrzencewicz@lodzkie.pl, tel. 42 291 97 17.