Zakończenie kursu języka ukraińskiego dla początkujących

 

Akcja pilotażowa projektu Arrival Regions, realizowana w województwie łódzkim przez zespół projektowy obejmuje dwa działania. Pierwsze to kurs języka ukraińskiego dla pracowników instytucji publicznych, a druga to porady prawne – głównie dla obywateli Ukrainy, ale również dla migrantów z Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

Program kursu języka ukraińskiego został opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej pomóc polskim urzędnikom w kontaktach z osobami, dla których ten język jest ojczystym. Mimo krótkiego czasu nauki i stosunkowo dużego zaangażowania poprzez zajęcia dwa razy w tygodniu, słuchacze mieli okazję poznać i nauczyć się stosować najważniejsze zasady gramatyczne i posiadają już duży zapas aktywnej leksyki, przydatnej w sytuacjach komunikacyjnych związanych z pracą zawodową. Zajęcia realizowała szkoła językowa Edukacja Plus z Lublina, instytucja z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych zleceń, np. dla Straży Granicznej czy sił zbrojnych. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2020 roku, a kurs ukończyło 36 z 40 kursantów.

6 lipca 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia uczestnikom zaświadczeń ukończenia kursu, w której uczestniczyli Mateusz Barwaśny, zastępca dyrektora departamentu promocji w urzędzie marszałkowskim i lektorzy pracujący z grupami – Magdalena Radwańska i Adrian Zarański.

Poniżej znajdują się materiały edukacyjne opracowane przez Edukację Plus – skrypt do nauki i wzorcowe nagrania w formacie mp3. Zapraszamy do korzystania z nich czy to dla powtórzenia wiadomości zdobytych w czasie kursu, czy do samodzielnej nauki.

Skrypt

Nagrania (mp3)