Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu AQUARES

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie metod ponownego wykorzystania wody w Województwie Łódzkim do współdziałania w pracach grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu AQUARES „Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich”.

W celu zgłoszenia do w/w grupy prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy – AQUARES i przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.