Doradztwo indywidualne w projekcie „ŁÓDZKIE GREEN HUB”

Serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących  działalność na terenie województwa łódzkiego do udziału w indywidualnym doradztwie w zakresie gospodarki cyrkularnej w ramach projektu “Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw ŁÓDZKIE GREEN HUB”.

 

Prowadzisz działalność na terenie województwa łódzkiego? Jesteś zainteresowany innowacjami? Chcesz skuteczniej zarządzać swoimi zasobami? 

 

W roku 2021 planujemy wsparcie doradcze dla 20 przedsiębiorstw reprezentujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego.

Usługa  będzie polegała w  szczególności na:

  • analizie modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
  • analizie gospodarki odpadami w procesach produkcji;
  • analizie funkcjonujących łańcuchów wartości;
  • analizie możliwości zastosowania eko-projektowania i eko-certyfikacji;
  • oraz wskazaniu aspektów, których zmiana przyczyni się do optymalizacji wykorzystania zasobów i surowców, zwiększenia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, pozyskania nowych klientów lub wejścia na nowe rynki.

Spotkania indywidualne z zakwalifikowanymi do doradztwa MŚP zaplanowano zarówno w formule on-line jak i tradycyjnej w okresie od września do końca listopada 2021 roku. Szczegółowe daty spotkań jak i zakres doradztwa będzie ustalany indywidualnie z zakwalifikowanymi przedsiębiorcami.

 

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego”  (Załącznik nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 3) należy przesłać na adres e-mail projekty.międzynarodwe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – doradztwo  indywidualne projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB – Departament Promocji UMWŁ).

 

Zaplanowano 5 tur rekrutacji na doradztwo indywidualne, zgłoszenia będą przyjmowane w poniższych terminach:

I tura – od 19.07.2021 r. do 31.07.2021 r.

II tura – od 1.08.2021 r. do 14.08.2021 r.

III tura – od 15.08.2021 r. do 28.08.2021 r.

IV tura – od 29.08.2021 r. do 11.09.2021 r.

V tura – od 12.09.2021 r. do 25.09.2021 r.

W wyniku rekrutacji wybranych zostanie 20 firm z regionu.

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Ewa Gabryelak, e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 09,

– Ilona Jacak-Ogrodowczyk, e-mail: ilona.ogrodowczyk@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 02.

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa

Zał. nr 1. Wzór Formularza zgłoszeniowego.

Zał. nr 2. Kryteria wyboru uczestników.

Zał. nr 3. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Zał. nr 4. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.

Zał. nr 5. Wzór Karty Indywidualnych Usług Doradczych.