„Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi” (i-care smart)

 

Cel projektu

Celem projektu I –CARE-SMART było budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.

 

Rezultaty

W ramach projektu stworzono ponadnarodową otwartą platformę innowacji dla inteligentnej opieki nad osobami starszymi m.in. system powiadamiania służb ratunkowych, opieki koordynowanej, teleopieki i innych rozwiązań biznesowych dostosowanych do potrzeb seniorów z regionu łódzkiego. Wypracowano także szereg rozwiązań pozwalających odpowiedzieć na niezaspokojone wcześniej potrzeby osób starszych, w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W wyniku projektu nawiązano liczne partnerstwa między władzami publicznymi, uniwersytetami, przedsiębiorstwami, podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze i opiekunami.

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG CENTRAL EUROPE
Oś priorytetowa 1: „Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności”
Wartość projektu: 2 593 039,34 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 2 147 160,18 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 199 468,96 euro

Partnerzy projektu

1. Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district), Węgry
2. Budapest University of Technology and Economics, Węgry
3. Województwo Łódzkie, Polska
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
5. European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Słowacja
6. Technical University of Kosice, Słowacja
7. Liguria Region, Włochy
8. SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with Disabilities, Włochy
9. Institute of Social Services Prague, Czechy
10. SPEKTRA, manufacturing cooperative, Czechy
11. City of Graz, Austria
12. NOWA Training Counselling Project management, Austria
13. University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Niemcy
14. Partner stowarzyszony, współpracujący z Województwem Łódzkim – Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Polska

 

daty REALIZACJI

01.05.2019 – 30.04.2022

 

WYDARZENIA PROJEKTOWE

27-28 czerwca 2019, Budapeszt, Węgry I-CARE SMART na pokładzie !
sierpień 2019, Wojewódzkie Dni Seniora
7 październik 2019,  VII Kongres Biogospodarki
28 stycznia 2020, Genua, Włochy, Spotkanie międzynarodowe
23 lipca 2020, Spotkanie regionalne – grupy TASK4
23 lipca 2020, 26-27 kwietnia 2022, Bruksela, Belgia, Konferencja podsumowująca Projekt

 

Dokumenty opracowane w ramach projektu