Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 (INNOPROVEMENT)

Cel projektu

Celem Projektu INNO PROVEMENT jest udoskonalenie polityk publicznych dotyczących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dostosowania ich działalności innowacyjnej do wymogów Przemysłu 4.0. Projekt wpisuje się w ramy określone w Europejskiej Agendzie Cyfrowej będącej częścią Strategii Europa 2020.

 

Rezultaty

Rezultatem projektu jest zwiększenie liczby MŚP wdrażających innowacje z obszaru Przemysłu 4.0. (internet rzeczy, big data, chmura obliczeniowa, druk 3D, elektroniczny bliźniak) oraz stosujących zaawansowane technologie z obszaru robotyki, automatyki, analizy i przetwarzania danych, prototypizacji, a także zwiększenie konkurencyjności MŚP na rynku polskim i rynkach zagranicznych, poprzez udoskonalenie regionalnych instrumentów wsparcia MŚP w zakresie cyfrowej modernizacji prowadzonej działalności.

 

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

 

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
Wartość projektu wynosi: 1 767 671,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 481 043,45 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 181 975,00 euro

 

Partnerzy projektu

1. Ministry of Finance (Węgry) – Lider Projektu
2. ICT Association of Hungary (Węgry)
3. Ministry of Industry and Trade (Czechy)
4. Region of Thessaly (Grecja)
5. Marche Region (Włochy)
6. Managing Authority of the Competitiveness and Internationalization Operational Programme – COMPETE 2020 (Portugalia)
8. Regional Council of Kainuu (Finlandia)
9. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Daty realizacji

01.06.2018 – 31.05.2023

 

Wydarzenia projektowe

Noc Przemysłu 4.0
Raport „Przemysł 4.0 w MŚP i tradycyjnym przemyśle
Wirtualne spotkanie tematyczne (14.05.2020)
III międzynarodowe warsztaty tematyczne – 19-20.11.2019 Lizbona
I Spotkanie regionalne w ramach projektu INNO PROVEMENT
Rekrutacja do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu INNOPROVEMENT
23-24 października 2018 – spotkanie inaugurujące projekt – Budapeszt (Węgry)

 

Dokumenty opracowane w ramach projektu

Regionalne Plany Działań partnerów projektu INNO PROVEMENT (w języku angielskim)
Newsletter nr 1
Newsletter nr 2
Newsletter nr 3
Newsletter nr 4