SME Organics

Cele projektu

Celem SME ORGANICS jest zwiększenie konkurencyjności i trwałości MŚP w branży ekologicznej uczestniczących regionów poprzez poprawę wydajności MŚP, tak aby zapewnić zdolność wzrostu całego regionalnego sektora ekologicznego na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Efekty projektu

Określenie odpowiednich środków, które mają być zintegrowane z politykami regionalnymi, czynności potrzebnych do tej integracji, ram czasowych i odpowiedzialnych podmiotów.

Identyfikacja synergii i komplementarności pomiędzy różnymi instrumentami polityki i instrumentami finansowania w celu optymalizacji ich wspólnego wykorzystania na poziomie regionalnym.

Opracowanie Regionalnego Planu Działań z dostosowanym finansowaniem oraz odpowiednim doborem instrumentów politycznych.

Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami projektu poprzez udział w wizytach studyjnych.
Implementacja korzystnych rozwiązań i technologii partnerów w rodzimym regionie.

Regiony partnerskie

Szwajcaria – Argowia
Francja – Akwitania
Finlandia – Finlandia Zachodnia (Ostrobothnia)
Rumunia – region północno-zachodni
Hiszpania – Navarra
Włochy – Lombardia
Włochy – Apulia
Polska – Łódzkie

Możliwość współpracy projektowej

Zapraszamy do współpracy instytucje, MŚP, rolników oraz osoby prywatne z regionu łódzkiego związane z sektorem żywności ekologicznej, żywności wysokiej jakości oraz żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi. Udział w pracach Grupy Interesariuszy daje możliwość promocji własnej marki w regionie oraz na forum Unii Europejskiej, a także uczestnictwa w zagranicznych wizytach studyjnych i wymiany doświadczeń w zakresie żywności wysokiej jakości.

Grupa interesariuszy

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”
Polska Witalna
AMKEZ
Gospodarstwo Ekologiczne „Mrowisko”
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
UMWŁ/Departament ds. Przedsiębiorczości
UMWŁ/ Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Waldemar Fortuna
Spółdzielnia Socjalna Owocni
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Arkadiusz Kartus
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

[Best_Wordpress_Gallery id=”10″ gal_title=”SME_ORGANICS_ALL”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”SME_ORGANICS_ALL”]