Wizyta studyjna – Region Łódzki

Relacja

Lodzkie Go Organic!

  1. Wizyta Studyjna w regionie Łódzkim w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS

W dniach 27-28.02 br. w regionie łódzkim miała miejsce ostania wizyta studyjna projektu SME Organics podsumowująca pierwszą fazę realizacji. Oprócz ponad 30 gości z Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Belgii, Rumunii oraz Finlandii w wizycie uczestniczyli także interesariusze z regionu Łódzkiego oraz Polski: Pan Tomasz Olejnik oraz Pani Elżbieta Sobiecka (przedstawiciele Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej), Pan Michał Płatek (przedstawiciel Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach), Pani Ewa Solarska (przedstawicielka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), Pan Andrzej Kołuda (właściciel ekologicznej pasieki).

Najnowsze technologie żywności – Politechnika Łódzka

Spotkanie otworzyła sesja plenarna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Przedstawiciele Politechniki Łódzkiej zaprezentowali najnowsze obszary działań z zakresu technologii żywności. Jako prelegenci wystąpili:

Pan Tomasz Olejnik (Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji), Pani Anna Diowksz (Prodziekan ds. Edukacji) oraz doktorantki: Pani Agnieszka Chlebicz oraz Pani Gabriela Kowalska.

Tematy, które zostały poruszone to m.in.: biotechnologia i nauka o żywności, zastosowanie ekologicznego zakwasu, probiotyki w żywieniu człowieka oraz prozdrowotne właściwości miodu.

Wizyty w terenie

Bifix

Po sesji plenarnej na Politechnice Łódzkiej goście mieli okazję odwiedzić zakłady produkcyjne firmy BiFIX – producenta herbat oraz dżemów na bazie naturalnych surowców, w tym ekologicznych. Zaprezentowano proces produkcji oraz pakowania dżemów oraz herbat, a także historię oraz misję firmy. BiFIX jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją herbat owocowych, ziołowych oraz konfekcjonowaniem suszy i suszarnictwem. Przedsiębiorstwo BiFIX powstało w wyniku własnej inicjatywy właścicieli. Firma bowiem została założona na bazie gospodarstwa sadowniczego, z którego do dziś pochodzi większość surowców do produkcji herbat oraz dżemów.

Jantoń

Po zakończeniu zwiedzania zakładów Bifix, następnym punktem wizyty był Dobroń – siedziba firmy Jantoń – jednego z największych producentów, importerów i eksporterów branży winiarskiej w Polsce. W jego ofercie znajduje się m.in. ekologiczne wino z aronii. Zakład produkcyjny w Dobroniu to jeden z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów w Polsce. Dzięki niemu można całkowicie kontrolować jakość na wszystkich etapach produkcji. Ważną część zakładu stanowi prężnie działające centrum R&D, gdzie urzeczywistniane są pomysły.

Termy Uniejów

Ważnym punktem wizyty był także Uniejów. Goście poznali nie tylko prozdrowotne właściwości term uniejowskich (solanka termalna znajduje zastosowanie przy leczeniu chorób takich jak: zwyrodnienia stawów, choroby skóry, schorzenia nosa, ucha, gardła i krtani, nerwobóle, nerwice), ale dowiedzieli się także, że wody termalne mogą być wykorzystywane do celów spożywczych. Przykładem tego jest ogórek termalny z Uniejowa – pierwszy lokalny produkt na bazie wody geotermalnej, która posiada szereg możliwości i koncepcji wykorzystania w medycynie, lecznictwie oraz w przetwórstwie owoców i warzyw.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Drugi dzień wizyty rozpoczął się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Podczas konferencji, którą otworzył Pan Marek Sarwa – Dyrektor Ośrodka,  rozmawiano na temat rozwoju rolnictwa ekologicznego i jego potrzeb: jeszcze większa współpraca z ośrodkami naukowymi, nowoczesne metody nawożenia, a także Zielone Zamówienia Publiczne. Dodatkowo zaprezentowały się instytucje oraz interesariusze zaangażowani w sektor rolno-spożywczy:

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Izba jest odpowiedzialna m.in. za udzielanie rolnikom porad we wszystkich kwestiach związanych z rolnictwem, współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa, organizację narad, konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa, targów i wystaw produktów rolnych, a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach rolniczych, zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut ma w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa. Dzięki poznaniu biologii ważniejszych szkodników i patogenów, a także struktury genomów ważniejszych wirusów i grzybów chorobotwórczych, opracowano precyzyjne metody wczesnego ich wykrywania, co jest niezbędne do opracowania metod racjonalnego ich zwalczania, także metodami biologicznymi niewymagającymi stosowania syntetycznych środków ochrony roślin. Było to podstawą do opracowania nowych przyjaznych środowisku technologii uprawy roślin sadowniczych i warzyw, w tym technologii integrowanych i ekologicznych, pozwalających na produkcję wysokiej jakości płodów ogrodniczych bez pozostałości środków ochrony roślin.

Arkadiusz Kartus – Gospodarstwo EkoMarchaty

Licencjonowany doradca w dziedzinie efektywnych mikroorganizmów, a jednocześnie rolnik prowadzący 19-hektarowe ekologiczne gospodarstwo sadownicze „EkoMarchaty” w gminie Biała Rawska.

Monika Mrowińska

Właścicielka ekologicznego gospodarstwa “Mrowisko”, które od 2004 roku posiada certyfikat produkcji ekologicznej. W swojej ofercie ma: maliny, poziomki, pomidory, pomidory malinowe, ogórki, papryki, rzodkiewki, sałaty, brokuły, kapusty, koperek, szczypiorek.

Artur Kurzeja

Właściciel sadów starych odmian – w kolekcji znajdują się odmiany Polskie, Niemieckie, Rosyjskie, Litwińskie, Francuskie oraz inne uprawiane w Polsce od XIX wieku. Odbudowa starych odmian to próba kontynuowania rolniczych tradycji, a także zachowania bioróżnorodności.

Andrzej Kołuda

Prowadzi 50-rodzinna pasiekę ekologiczną. Uczestniczy też w działaniach edukacyjnych oraz propagujących prozdrowotne działanie produktów pszczelich. Podstawowym działaniem pasieki jest pozyskiwanie produktów pszczelich. Miód i pozostałe produkty sprzedaje bezpośrednio z pasieki.

Soki z Kałęczewa

W ramach wizyty zaprezentowano także tłocznię soków Wiatrowy Sad, firmy rodzinnej zajmującej się produkowaniem soków z owoców z własnego gospodarstwa sadowniczego, położonego w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrogi w gminie Dmosin. Produkowane przez Wiatrowy Sad soki są tłoczone z całych, zdrowych owoców, nie zawierają konserwantów, wody oraz posiadają naturalnie występujące cukry. Wśród oferty znajdują się także soki ekologiczne.

Skansen w Nagawkach

Ostatnim punktem wizyty był Skansen w Nagawkach. Dzięki środkom unijnym w Nagawkach powstała atrakcja turystyczna ważna dla regionu łódzkiego, stworzono tu nowe miejsca pracy, co pozwoliło na zatrzymanie młodych ludzi w gminie Dmosin, a ponadto powstały warunki dla rozwoju usług około turystycznych w tej malowniczo położonej okolicy, nieskażonej żadnym ciężkim przemysłem. Goście wizyty mieli okazję degustacji produktów tradycyjnych wpisanych na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także samodzielnego wykonania pierników tradycyjnych.

Spotkania projektowe

Oprócz sesji plenarnych i wizyt u interesariuszy, podczas wizyty studyjnej miało miejsce spotkanie komitetu sterującego oraz konsorcjum projektu SME Organics. Podsumowano fazę pierwszą projektu i planowano przyszłe działania projektowe, do najważniejszych należy: przygotowanie briefów politycznych w celu identyfikacja synergii i komplementarności pomiędzy różnymi instrumentami polityki i instrumentami finansowania w celu optymalizacji ich wspólnego wykorzystania na poziomie regionalnym, co pozwoli na wdrażanie inicjatyw zapisanych w Ekologicznych Planach Działania w każdym z regionów partnerskich Sme Organics.

Broszura_interesariusze_wizyta_SME_ORGANICS

Prezentacje prelegentów:

Agnieszka Chlebicz – Probiotics in human nutrition
Andrzej Kołuda – Why are my bees healthy
Anna Diowksz – Eco Sourdough
Arkadiusz Kartus – EkoMarchaty – organic fruit-growing farm
Artur Kurzeja – Traditional Orchards – Organic Farms
Gabriela Kowalska – Liquid gold for health
Jerzy Kuzański Agriculture – energy for Lodzkie Region
Lidia Sas-Paszt – Beneficial microorganisms in organic horticulture
Lodzkie_Policy_Brief
Marek Sarwa – Structure and functioning of the Center
Monika Mrowińska – Organic Farm – Mrowisko
Tomasz P. Olejnik – UNIVERSITY CAMPUS – Biotechnology and Food

« z 6 »