SME Organics

Cele projektu

Celem SME ORGANICS jest zwiększenie konkurencyjności i trwałości MŚP w branży ekologicznej uczestniczących regionów poprzez poprawę wydajności MŚP, tak aby zapewnić zdolność wzrostu całego regionalnego sektora ekologicznego na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Efekty projektu

Określenie odpowiednich środków, które mają być zintegrowane z politykami regionalnymi, czynności potrzebnych do tej integracji, ram czasowych i odpowiedzialnych podmiotów.

Identyfikacja synergii i komplementarności pomiędzy różnymi instrumentami polityki i instrumentami finansowania w celu optymalizacji ich wspólnego wykorzystania na poziomie regionalnym.

Opracowanie Regionalnego Planu Działań z dostosowanym finansowaniem oraz odpowiednim doborem instrumentów politycznych.

Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami projektu poprzez udział w wizytach studyjnych.
Implementacja korzystnych rozwiązań i technologii partnerów w rodzimym regionie.

Regiony partnerskie

Szwajcaria – Argowia
Francja – Akwitania
Finlandia – Finlandia Zachodnia (Ostrobothnia)
Rumunia – region północno-zachodni
Hiszpania – Navarra
Włochy – Lombardia
Włochy – Apulia
Polska – Łódzkie

Możliwość współpracy projektowej

Zapraszamy do współpracy instytucje, MŚP, rolników oraz osoby prywatne z regionu łódzkiego związane z sektorem żywności ekologicznej, żywności wysokiej jakości oraz żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi. Udział w pracach Grupy Interesariuszy daje możliwość promocji własnej marki w regionie oraz na forum Unii Europejskiej, a także uczestnictwa w zagranicznych wizytach studyjnych i wymiany doświadczeń w zakresie żywności wysokiej jakości.

Grupa interesariuszy

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”
Polska Witalna
AMKEZ
Gospodarstwo Ekologiczne „Mrowisko”
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
UMWŁ/Departament ds. Przedsiębiorczości
UMWŁ/ Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Waldemar Fortuna
Spółdzielnia Socjalna Owocni
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Arkadiusz Kartus
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydarzenia projektowe

Wizyta studyjna – Region Łódzki
Konferencja Czas na ekologię!
Utworzenie grup interesariuszy w 8 regionach partnerskich
Wizyty studyjne w: Szwajcarii (Argowia), Hiszpanii (Navarra), Włoszech (Apulia), Włoszech (Lombardia), Finlandia (Południowa Ostrobotnia) , Francja (Akwitania).
Spotkania grupy interesariuszy
Opracowanie Regionalnej Diagnozy
Rozpoczęcie prac nad Ekologicznym Regionalnym Planem Działań

BROSZURA SME ORGANICS

Oficjalna strona projektu SME ORGANICS

Facebook SME ORGANICS

Ekologiczne Łódzkie

Lodzkie Go Organic – Organc Action Plan of Lodzkie Region – wersja angielska

Ekologiczne Łódzkie – Ekologiczny Plan Działań dla Województwa Łódzkiego – wersja polska

Film projektowy


« 2 z 6 »