Targi ekologiczne “ECOLIFE SCANDINAVIA I NORDIC ORGANIC FOOD FAIR”

Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania chęci udziału w MIĘDZYNARODOWYM SPOTKANIU B2B I TARGACH EKOLOGICZNYCH ECOLIFE SCANDINAVIA I NORDIC ORGANIC FOOD FAIR, który odbędzie się w Szwecji w dniach 17.11 – 18.11.2021 r.

 

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 3) należy przesłać na adres e-mail projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – ECOLIFE SCANDINAVIA projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 24 października 2021 r.

Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji  zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Celem udziału w wyjeździe jest:

• promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu
  gospodarki cyrkularnej na skalę międzynarodową;

• podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;

• wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych. 

 

Uczestnictwo w projekcie „Łódzkie Green Hub” to także możliwość nawiązania partnerstw w ramach innych międzynarodowych inicjatyw cyrkularnych
i środowiskowych wdrażanych w województwie łódzkim, wymiana doświadczeń, dostęp do aktualnej wiedzy.

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Ewa Gabryelak, e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 09,

– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 06.

Zapraszamy!

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorców

Zał. nr 2 – Kryteria formalne

Zał. nr 3 –  Informacja o pomocy de minimis

Zał. nr 4 – Umowa o dofinansowanie – wzór

Zał. nr 1 do Umowy o dofinansowanie – Formularz informacyjny o pomocy de minimis

Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie – Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie – Regulamin uczestnictwa

Zał. nr 4 do Umowy o dofinansowanie – klauzula RODO

Zał. nr 5 do Umowy o dofinansowanie – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Umowy o dofinansowanie i Regulaminem uczestnictwa