WYZWANIA DLA CENTRÓW REGIONALNYCH: PRZECIWDZIAŁANIE DEPOPULACJI, ROZWÓJ DOBRYCH PRAKTYK (DeCoDe)

O projekcie

Cel projektu: Stworzenie sieci dużych miast niebędących stolicami, dotkniętych przez problem depopulacji w celu promocji dobrych praktyk i rozwoju strategii kontroli depopulacji za pomocą silnych lokalnych struktur ekonomicznych oraz wzrost świadomości obywateli w zakresie mobilności w europejskich miastach

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie i umacnianie związków pomiędzy europejskimi miastami
 • Promocja obywatelstwa europejskiego
 • Dzielenie się dobrymi praktykami i wdrażanie ich w innych miastach
 • Rozwój planu kontroli depopulacji

Grupa docelowa: mieszkańcy, samorządy lokalne, centra regionalne, ośrodki badawcze (zainteresowane analizą procesu i identyfikacją nowych inicjatyw, mających na celu zapobieganie negatywnym efektom depopulacji na danym terytorium).

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie efektywnego modelu współpracy publiczno-prywatnej na rzecz rozwoju innowacji, szczególnie w sferze usług w zakresie opieki zdrowotnej.

Działania w ramach projektu

 • Kick of Meeting
 • Seminaria w miastach uczestniczących
 • Warsztaty i zajęcia praktyczne w regionach posiadających doświadczenie w przeciwdziałaniu depopulacji.
 • Konferencja podsumowująca projekt i rozpowszechnianie rezultatów.

Rezultaty

 • Wzrost wiedzy na temat procesu depopulacji w największych miastach Europy oraz centrach regionalnych,
 • Tworzenie i wzmocnienie związków między miastami i obywatelami UE,
 • Plany kontroli depopulacji.
 • Konferencja dotycząca działań zapobiegających depopulacji.

Partnerzy

 • Daugavpils city council (Daugavpils, Latvia)
 • Kaunas city municipality (Kaunas, Lithuania)
 • Lodzkie Region (Lodzkie, Poland)
 • State Capital Magdeburg Department for Business Development, Tourism and Regional Co-operation International Business Promotion Office (Magdeburg, Germany)
 • CEIPES – International Center for Promotion of Education and Development (Palermo, Italy)
 • Municipality of Vejle (Vejle, Denmark)
 • European Center for Socio Professional Integration ACTA (Oradea, Romania)
 • ADIMAN – Association of Comprehensive Development in La Manchuela (Cuenca, Spain)

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”DeCoDE 2. meeting”]