Regionalne spotkanie – 19 września 2019 r., Łódź

Regionalne spotkanie w ramach projektu DeCarb pn. „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej”, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA, miało miejsce w dniu 19  września 2019 r.

Uczestnikami zorganizowanego w dn. 19.09.2019 r. w ramach projektu De Carb spotkania byli zarówno naukowcy,  jak i przedstawiciele samorządu i biznesu. Jego celem było określenie konkretnych tematów do eksperckiej dyskusji na forum specjalistów skupionych wokół projektu DeCarb i osób zainteresowanych tematyką dekarbonizacji w regionie łódzkim (przedstawicieli jst, przedsiębiorców, naukowców, ngo). Wskazano potrzebę dyskusji w poszczególnych zagadnieniach:

  • Promocja i edukacja
  • Planowanie przestrzenne
  • Rola samorządu i współpracy w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną
  • Źródła finansowania
  • Monitoring
  • Spółdzielnie i klastry
  • Rozproszona energia.

Wydarzenie było także możliwością rozpowszechnienia „Przewodnika dobrych praktyk dekarbonizacji”, czyli kolejnej analizy sporządzonej wspólnym wysiłkiem 9 partnerów projektu DeCarb. Materiał końcowy zebrało Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej.

Interesariusze dowiedzieli się o kolejnym międzyregionalnym wydarzeniu w ramach projektu: wizycie studyjnej w Niemczech dotyczącej rekultywacji gruntów pokopalnianych. Dzięki niej uczestnicy będą mogli podzielić się z innymi ekspertami doświadczeniami w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, jak również zapoznać się z praktykami stosowanymi w regionach partnerskich w Europie w celu chronienia środowiska.

Grupa Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu De Carb  jest nadal otwarta dla nowych członków.
Aby do niej dołączyć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

Notatka ze spotkania 19.09.2019 r.

Przewodnik Dobrych Praktyk