Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes

Cel projektu

Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich oraz stworzenie w Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin.

Cel szczegółowy

Zwiększenie świadomości podmiotów z regionów zakresie warunków i możliwych efektów prowadzenia promocji produktów i usług oraz działalności gospodarczej w krajach Beneluksu dzięki utworzeniu i bieżącej działalności Punktu Wsparcia Inwestora oraz tworzenie w regionie partnerstw na rzecz współpracy międzynarodowej, wzrostu poziomu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu.

Finansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 1 000 000,00 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 850 000,00 złotych

Możliwości współpracy

W ramach projektu uruchomiony został w Łodzi oraz bezpośrednio w Brukseli Punkt Wsparcia Inwestora
Ponadto, działania prowadzone są we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, Izbami gospodarczymi z Belgii i Luksemburga (np. VOKA, BEPOLUX, Polsko – Luksemburska Izba Handlowa itp.), podmiotami działającymi w Brukseli i województwie łódzkim
Zapraszam do współpracy już dziś – formularz kontaktowy

Film projektowy