Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions)

 

O PROJEKCIE

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” (LCA4REGIONS) w ramach programu INTERREG EUROPA. Głównym celem projektu jest poprawa wydajności i wykorzystania instrumentów polityk regionalnych dotyczących zasobów naturalnych poprzez zastosowanie założeń modelu gospodarki cyrkularnej i metody oceny cyklu życia produktu (LCA) w ramach prowadzonych działań. Projekt zakłada budowanie świadomości decydentów, kształtujących politykę rozwoju oraz tworzenie nowych postaw konsumentów w zakresie wykorzystania i wydobycia surowców naturalnych, ich obróbki, przetwarzania, sposobów dystrybucji czy ponownego wykorzystania.

LCA4Regions to jedna z pierwszych inicjatyw UE, która w tak kompleksowy sposób podchodzi do kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, podkreślając znaczenie tworzenia spójnych i konsekwentnych polityk dla lepszego wykorzystania zasobów naturalnych.

Oczekiwanym rezultatem LCA4REGIONS jest zdefiniowanie i przyszłe wdrożenie 7 regionalnych planów działań oraz przygotowanie mapy drogowej, która określi kroki niezbędne do upowszechnienia wykorzystywania metody LCA, jako narzędzia umożliwiającego oszacowanie i ocenę negatywnych skutków całości poszczególnych procesów technologicznych na środowisko.

Dzięki współpracy projektowej zostaną odpowiednio zmodyfikowane regionalne strategie rozwoju i programy operacyjne, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości wszystkich procesów oraz zdefiniowania działań, które należy wprowadzić aby osiągnąć zrównoważony rozwój gospodarczy.

Film promocyjny LCA4Regions
Film promocyjny LCA4Regions – wersja dla niewidzących

 

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wypracowaniu narzędzi i działań pozwalających na ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia
w polityce regionalnej Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do współdziałania w pracach grupy roboczej projektu LCA4Regions jako INTERESARIUSZY projektu.

Oprócz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za obszary ochrony środowiska i gospodarowania zasobami, polityki regionalnej, zapraszamy także do współpracy naukowców, ekspertów zajmujących się tematyką cyklu życia,  praktyków, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane tą tematyką.

W celu przystąpienia do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu, prosimy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

KONTAKT
tel.: (42) 663 38 03
e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

PARTNERZY

Do partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

  • Government of Navarre (Hiszpania)Lider projektu
  • Industrial Association of Navarra-AIN (Hiszpania),
  • Kaunas University of Technology (Litwa)
  • Pyhäjärvi Institute (Finlandia),
  • CIMBAL – Baixo Alentejo Intermunicipal Community (Portugalia),
  • Lombardy Region (Włochy),
  • National Institute of Chemistry (Słowenia),
  • ACR+ – Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (Belgia)

OKRES REALIZACJI

sierpień 2019 – lipiec 2023

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

https://www.interregeurope.eu/lca4regions/